Начало Новини Актуално ЕК одобри нова държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция

ЕК одобри нова държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция

Актуално

Европейската комисия одобри нова държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Целта на схемата е да се подпомогнат малки и средни предприятия, ангажирани в първичното производство на селскостопански продукти. Подпомагат се земеделски производители, отглеждащи овощни и зеленчукови култури за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

С помощта ще се покриват 80% от размера на застрахователната премия, заплащана по застрахователни договори, в случаите, когато в полицата се посочва, че застраховката покрива само загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство. Те са приравнени към природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител. 50% от застрахователната премия ще се покрива при природни бедствия и други загуби причинени от климатични събития, ако е посочено в полицата.
Чрез помощта ще се покриват загуби до 500 лв./дка при застрахователна тарифа и до 6%, при допустим максимален размер на застрахователната премия - 30 лв./дка.
Приемливи разходи по държавната помощ са:
- разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива   само  загуби,   причинени   от  неблагоприятни   климатични   събития, които  могат да  бъдат  приравнени  на  природни  бедствия  (градушка,  буря, проливен дъжд, осланяване, наводнение)
- разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива природни бедствия и други загуби причинени от климатични събития.
Периодът на предоставяне на помощта е от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Максималният бюджет на помощта за периода е 33 600 000 лв.

Още новини