Начало Новини Актуално ЕК: Да се подобри достъпът на дребния и средния бизнес до обществени поръчки

ЕК: Да се подобри достъпът на дребния и средния бизнес до обществени поръчки

Актуално

ЕК: Да се подобри достъп малък среден бизнес обществени поръчкиОбществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но също и за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение. Това подчерта Зорница Димитрова от Генерална дирекция Вътрешен пазар и услуги на ЕК, представяйки готвените нормативни промени в областта на обществените поръчки.

Зорница Димитрова разясни набелязаните изменения пред представители на работодателски и синдикални организации от България, при гостуването им в Брюксел по покана на ЕК. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) бе представена на експертно ниво.

Зорница Димитрова посочи, че се очаква през януари промените в сферата на обществените поръчки да бъдат одобрени от Европейския парламент, след което държавите членки ще разполагат с 2 години, за да ги транспонират в националните си законодателство и изтъкна, че Гърция вече е на последния стадий в подготовката.

Сред замислените промени в регламентацията на обществените поръчки са подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарни възможности, преминаване към електронни обществени поръчки, намаляване на административната тежест, мерки за ограничаване на корупцията – предложения, които БТПП многократно е отправяла към българските институции.

По време на деловите срещи и дискусии в Генерална дирекция Вътрешен пазар и услуги, специално бе акцентирано върху необходимостта от намаляване на административната тежест и бяха представени примери на добри европейски практики.

Българската делегация гостува и в Генерална дирекция Конкуренция на ЕК, където бяха представени политиките срещу злоупотреби с господстващо положение, данни за осъществявания мониторинг върху отпусканите държавни помощи, сливанията, наличието на картелни споразумения. Само в рамките на три години 2010 – 2013 г. ЕК е обявила 23 решения, санкциониращи картелни споразумения, отнасящи се до 165 предприятия и наложените глоби общо възлизат на малко над 7 млрд. евро.

Още новини