Начало Новини Актуално Ейч Вижън проучва условията на пазара на труда в Южна България

Ейч Вижън проучва условията на пазара на труда в Южна България

Актуално
проучване анкета

Какви са условията на пазара на труда в Южна България? Има ли криза на кадри на определени ключови позиции (експерти и мениджъри)? Какви са нивата на възнаграждение? Кражбата на кадри ли е най-надеждната техника за ключови позиции? Това са само част от въпросите, на които цели да отговори проучването на консултантската компания Ейч Вижън за човешките ресурси в организации локализирани в Южна България.

Пилотното проучване се осъществява в партньорството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Българска стопанска камара.

Целта е да се направи задълбочен обективен анализ на пазара на кадри – какво е настоящото състояние, какви са тенденциите и какви са очакванията на мениджъри занимаващи се човешки ресурси.

Информацията за практиките на конкурентите, резултатите, оценките и изводите ще бъдат полезни за мениджърите от всички нива – както за определящите стратегията на управление (т. нар. стратегически мениджмънт), така и за прилагащите я (мениджъри на средно ниво).

Инициативата на консултантската компания предоставя възможността безплатно, срещу няколко минути отделено време, да се попълни онлайн въпросника. Всеки участник в анкетата ще получи подробния анализ на резултатите. Поради ексклузивността си, те няма да бъдат разпространявани в интернет, а ще бъдат предоставени на твърд носител (хартия или CD), единствено на участниците в изследването.

Проучване анкета h-vision Добрите работодателски практики в Южна България - пилотно проучване на Ейч Вижън в партньорство с Търговско-промишлена палата – Стара ЗагораПри други обстоятелствата, резултатите от подобно изследване биха коствали на заинтересованите от тях компании значителна инвестиция на времеви, технологичен, човешки, а може би в най-голяма степен и финансов ресурс.

Резултатите от проучването, което имаме амбицията да се превърнат в редовно годишно проучване, ще бъдат полезни на мениджърите взимащи решения за политиките и развитието на човешките ресурси в компаниите участващи в него.

Очаквани резултати:

  • Адекватно и информирано планиране на човешките ресурси за участниците в изследването.
  • Възможност за сравнение между политиките за човешки ресурси на представляваната организация и конкурентите й (при необходимост).
  • Корекция в политиката за човешките ресурси в компаниите от Южна България.
  • Анализ на пазарните нива на възнагражденията в региона.
  • Намаляване на текучествата.
  • Подкрепата и съдействието на партньорите ще осигури гласност на специфичните потребности в Южна България по направлението човешки ресурси.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към посетителите на сайта с молба да се включат в анкетата за проучване на работодателските практики.

Още новини