Начало Новини Актуално ЕИБ подписа два нови заема в България след силно представяне през 2018 г.

ЕИБ подписа два нови заема в България след силно представяне през 2018 г.

Актуално

ЕИБЕвропейската инвестиционна банка подписа два нови проекта в деня на пресконференцията за представяне на постигнатите годишни резултати в София:

  • заем в размер на 18 млн. евро за Software Group, подкрепен от плана на Juncker– първото финансиране с рисков капитал от страна на ЕИБ в България
  • заем в размер на 20 млн. евро за Raiffeisen Leasing за инвестиции в малки и средни предприятия.

През 2018 г. Групата на ЕИБ осигури финансиране в България в размер на 217 млн. евро включващо:

  • заем в размер на 103 млн. евро, подписан от ЕИБ, и
  • средства, ангажирани от ЕИФ, в размер на 114 млн. евро за осем проекта, които привлякоха 228 млн. под формата на инвестиции

Заемът за Software Group – глобална технологична компания, която помага на доставчиците на финансови услуги да цифровизират дейността си и да повишат ефективността, е първата транзакция в България с елементи на рисково дългово финансиране. 

Проектът предоставя пряка подкрепа на местната новосъздадена компания и е подсигурен с гаранции от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), основен елемент от Инвестиционния план за Европа. Финансирането от ЕИБ ще подпомогне изследователската дейност на Software Group и ще укрепи нейното международно присъствие. Подписаното споразумение за посредничество с Raiffeisen Leasing, България е вторият транш от заема в размер от 50 млн. евро. С него ще бъдат финансирани проекти в близо 300 малки и средни предприятия и ще бъдат осигурени най-малко 8 000 работни места в страната.

Споредвицепрезидента на ЕИБ, Вазил Худак: „През 2018 г. се представихме силно в България, особено с разгръщането на консултантските ни услуги и продължаваме да подкрепяме икономиката през новата година с две важни транзакции. Финансирането от страна на Групата на ЕИБ съставлява близо 0,4 % от БВП на България през изминалата година, което е над средното за ЕС, докато предоставените консултантски услуги спомогнаха за изпълнението на проекти за близо 2 млрд. евро, което доказва важната роля на банката в страната.”

Заместник-министърът на финансите Маринела Петровазаяви: “Приветстваме ангажимента на ЕИБ да разработва иновативни финансови инструменти за справяне с инвестиционните пропуски и за предоставяне на иновативни, прагматични и ефективни решения за по-нататъшно стимулиране на инвестициите в ЕС. В бъдеще ще разчитаме на този ангажимент и способността на ЕИБ да работи с българските власти и бизнеса по инициативи, които да отговорят на нуждите на нашата икономика.”

Европейският комисар по цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриелказа : “До момента планът Юнкер е мобилизирал общо 43 милиарда евро допълнителни инвестиции вцифровия сектор. Тези средства са изключително важни, за да могат европейските предприятия да бъдат конкурентни в съвременния свят. Двата нови проекта в България са чудесна новина и една от причините за това е, че отварят нови хоризонти пред малките и средни бизнеси. Пожелавам на повече компании в България и не само да последват този пример и да използват всички налични възможности да се развиват“.

Добромир Добрев, Заместник-председател на УС Райфайзенбанк (България), който отговаря за корпоративното банкиране, капиталовите пазари и лизинговата компания коментира:„Благодарение на дългогодишното ни партньорство с ЕИБ осигуряваме устойчива подкрепа за българския бизнес. Досега Групата Райфайзен в България и ЕИБ са подписали споразумения за банката и лизинговата компания за общо 180 млн. евро. С последната линия от ЕИБ, чрез Райфайзен Лизинг, ще осигурим ново лизингово финансиране за широк кръг от клиенти за закупуване на оборудване, камиони и ремаркета, лекотоварни и леки автомобили, и др. Това ще подкрепи инвестиционните планове на българските компании и ще повиши конкурентоспособността им.“  

„Горди сме да бъдем първата компания в България, която е преминала успешно процедурата на ЕИБ за получаването на инвестиционен заем. Финансирането ще подкрепи амбициозните цели за растеж, които имаме, както и бизнес плана ни в следващите три години. Планираме увеличаването на инвестициите в иновации, привличането на таланти, както и навлизането в нови бизнес сфери“, коментира Калин Радев, основател и главен изпълнителен директор на Софтуер Груп.Постигнати резултати от Групата на ЕИБ в България през 2018 г.

Подкрепа за предприятия с цел насърчаване на стратегическата инфраструктура

През 2018 г. ЕИБ отпусна заем в размер от 14 млн. евро на „Агрия Груп Холдинг” АД за изграждане на нов пристанищен обект в района на Белослав, близо до пристанище Варна, за складиране, преработка и износ на зърно, зеленчукови масла и слънчогледово брашно. Проектът спомага за развитието на комплексен възел по европейската транспортна мрежа като увеличава капацитета и ефективността на свързаната с него верига на доставките. Той допринася за устойчивостта на транспорта чрез насърчаване на превоза по море като алтернатива на други видове транспорт с високи емисии на въглерод, придава стабилност на икономическия растеж и спомага за развитието на изоставащи райони.

Принос в развитието на общинската инфраструктура

Банката на ЕС предостави заем и на Столична община.

  • 22 млн. евро за изграждане на втория етап от трета линия на софийското метро. Този проект включва двоен релсов път по линия на метрото с дължина 3,8 км, четири станции и спирка за връзка с железопътната мрежа. Новата метролиния ще увеличи капацитета на обществения пътнически превоз, ще подпомогне прехода към по-екологосъобразен превоз и ще намали задръстванията по съществуващата транспортна мрежа.
  • 67 млн. евро за изграждане и пускане в експлоатация на нова комбинирана топлоелектрическа централа за топлофикационната мрежа в София, стопанисвана от „Топлофикация София” ЕАД. Новата инсталация за комбинирано производство на енергия е предназначена за дневна преработка на над 100 т гориво, получавано от отпадъци от завода за механично-биологична преработка в София.

Подкрепа за МСП и дружества със средна капитализация

След рекордните резултати през годината, ЕИФ продължи да подкрепя МСП в България, като задели средства с общ размер 78 млн. евро чрез четири нови гаранционни операции и един нов фонд за рисков капитал на обща стойност 168 млн. евро, с цел дългово и дялово финансиране.

Благодарение на дейността на ЕИФ в България, през 2018 г. 3 000 малки и средни предприятия получиха финансиране в размер на близо 408 млн. евро. Предвид успеха на инициативата „Джереми”, през изминалата година ЕИФ и българското Министерство на икономиката се договориха да дадат ход на два нови финансови инструмента с натрупаните средства чрез дейностите по линия на „Джереми”. Инструментът за документална финансова гаранция ще усвои до 30 млн. евро от от натрупаните средства за нови гаранции за финансиране на търговията, в подкрепа на международния профил и диверсификацията на българската икономика със заем, чийто общ размер се очаква да достигне 200 млн. евро. Програмата InvestBG Equity ще използва постъпленията по „Джереми” и собствени средства на ЕИФ, за да ангажира до 110 млн. евро под формата на рисков капитал и дялово участие в инвестиции в България и пряко дялово участие в български компании. Предвижда се първите сделки по Инструмента за документална финансова гаранция и програмата InvestBG Equity да се осъществят през 2019 г.

Консултантски услуги на ЕИБ в България

България е един от най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ. От 2006 г. досега „Джаспърс” е подпомогнала завършването на голям брой български инвестиционни проекти, чиято обща стойност превишава 5,5 млрд. евро по 30 мащабни проекти, с близо 3,9 млрд. евро безвъзмездно финансиране, осигурено с помощта на Европейската комисия. В допълнение към вече приключилите проекти, в момента „Джаспърс” работи в България по 28 проекта за консултации и изграждане на капацитет.

През 2018 г. четири мащабни проекта, подкрепени от „Джаспърс”, бяха одобрени от комисията. Общата стойност на инвестициите възлиза на 1,23 млрд. евро, както и безвъзмездно финансиране от 882 млн. евро. През 2018 г. JASPERS действаше активно при завършване на консултантската помощ по проекта за подготовката на газопровода за природен газ между Гърция и България, с обща стойност около 240 млн. евро.

Звеното за консултантски услуги по проекти (PASU) осигурява гъвкава и целенасочена консултантска подкрепа по проекти, предоставяна от ЕИБ на държавите членки. Финансирането е от европейските фондове и целта е да се повиши степента и качеството на усвояване на средствата по ЕСИФ чрез по-добро управление, привличане на средства и постигнати от инвестицията резултати. В България звеното се занимава предимно с помощ, предоставяна за изпълнението на проекти, подготовката на стратегически документи и изграждането на институционален капацитет.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) е израз на партньорството между ЕИБ и Европейската комисия и единен пункт за достъп до широк набор от консултантски услуги и техническа помощ. До края на 2018 г. центърът е обработил 79 заявки от България - от запитвания за информация до такива за техническа помощ, финансиране или и двете. От тях, 65 искания бяха за конкретни проекти, 35 - от частния сектор и 10 бяха одобрени за цялостна консултантска помощ.

Във връзка с отдел „Консултации за финансови инструменти” (FIA), през август 2017 г. беше подписано специално споразумение за консултантски услуги по ЕКЦИВ за структуриране и развитие на Платформа за инвестиции в градоустройството в България. По тази рамка FIA предоставя подкрепа на Българския Фонд на фондовете (ФнФ) за разработване на негови финансови инструменти (ФИ) за градско развитие, базирани на ЕСИФ. Тази подкрепа беше предоставена във връзка с изпитването за нестабилни пазари в банковия сектор и избора на мениджъри на финансови инструменти. През септември 2018 г. бяха подписани споразумения между ФнФ и избраните мениджъри на ФИ, което позволи на трите фонда за градско развитие да започнат своята работа.

Консултантски услуги InnovFin (IFA), съвместна инициатива на ЕИБ и ЕО в рамките на „Хоризонт 2020“, която има за цел да подобри пригодността за финансиране на проектите и предоставя стратегически проучвания, които не са за конкретни проекти, а са свързани с предизвикателствата относно достъпа до финансиране, пред които са изправени инвестициите в НИРД. Понастоящем IFA предоставя консултации за проекти във връзка с инвестиции в софтуер и разработване на хардуер на стойност 30 млн. евро с цел идентифициране на подходящи възможности за финансиране, включително финансиране на дълг или рисков капитал.

Допълнителна информация:

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на ЕС. Тя е институцията на ЕС за дългосрочно финансиране и е единствената банка, която е собственост на държавите членки на Европейския съюзи представлява техните интереси. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, в подкрепа на заложените в политиката на ЕС цели. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС с оглед изпълнение на политиката на ЕС. ЕИБ е най-големият многостранен заемополучател и кредитор според обемите и предоставя финансиране и експертна помощ за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за постигане целите в политиката на ЕС. Над 90 % от дейността на ЕИБ е съсредоточена в Европа , но банката подкрепя и политиката на ЕС в областта на външните работи и на развитието.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му задача е оказване на подкрепа за микро-предприятията, малките и средните предприятия (МСП), като улеснява достъпа им до финансови средства. ЕИФ разработва и предлага рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микро-финансиране, целево насочени към този пазарен сегмент. По този начин ЕИФ съдейства за изпълнение целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научната и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Инвестиционен план за Европа

Инвестиционният план за Европа (планът „Юнкер”) е една от основните мерки на ЕС за насърчаване на инвестициите в Европа чрез създаване на работни места и осигуряване на растеж. За тази цел новите и съществуващите финансови ресурси ще се използват по-рационално. Групата на ЕИБ изпълнява важна роля в този инвестиционен план. Чрез гаранциите по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) могат да поемат по-голям дял от риска по проектите, като по този начин насърчават инвеститорите да участват в подобни проекти. Първоначално ЕФСИ бе замислен като средство за привличане на инвестиции в размер от 315 млрд. евро в целия ЕС за срок от три години, до средата на 2018 г. През декември 2017 г. Европейският парламент и държавите членки се договориха да продължат срока на ЕФСИ до 2020 г. и да увеличат финансирането до 500 млрд. евро. Наред с ЕФСИ, новата платформа на ЕКЦИВ помага на организаторите на проекти в публичния и частния сектор да се справят по-професионално с разработването на проекти. Планът за инвестиции също така подобрява и инвестиционната среда в Европа.

Очакванията през март 2019 г. бяха планът „Юнкер” да привлече 380 млрд. евро допълнителни инвестиции, включително и над 1,8 млрд. евро в България. Очаква се близо 842 000 малки и средни предприятия в Европа да се възползват от улеснения достъп до финансови средства.

За връзка с пресата: 

ЕИБ: Душан Ондрейчка, d.ondrejicka@eib.org, телl.: +352 4379 83334, мобилен: +352 621 459 234

Интернет сайт: www.eib.org/press - Прес служба: +352 4379 21000 – press@eib.org

Още новини