Начало Новини Актуално Ей И Ес: Споразумението с НЕК за изкупуване на електроенергия е законосъобразно

Ей И Ес: Споразумението с НЕК за изкупуване на електроенергия е законосъобразно

Актуално

Ей И Ес: Споразумение НЕК изкупуване електроенергия законосъобразноКорпорацията Ей И Ес направи официално изявление по повод решенията на ДКЕВР, касаещи ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово. В изявлението се посочва: Наскоро Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на България (ДКЕВР) публикува решения, ограничаващи възможността на Националната електрическа компания (НЕК ЕАД), която изкупува произведената от топлоцентралата енергия, да прехвърля част от разходите за производството към регулирания пазар.

ДКЕВР препоръча също така НЕК ЕАД да започне преговори за изменение на споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово, включително изваждането на единия блок на централата от обхвата на СИЕ и намаляване на цената за другия блок с 30%. Всички тези обстоятелства могат да се отразят на финансовите резултати на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и на Корпорацията Ей И Ес.

Ей И Ес e убедена, че споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово с НЕК ЕАД е напълно законосъобразно и правно обвързващо, и компанията в България ще предприеме всички необходими действия, за да защити своите интереси, независимо дали чрез предоговаряне на споразумението с НЕК или чрез прилагане на правата, произтичащи от СИЕ. Наскоро Ей И Ес подаде жалби срещу тези решения на ДКЕВР във Върховния административен съд на Република България и ако е необходимо, ще използва и други подходящи средства за защита. Ей И Ес ще продължи да работи в партньорство с НЕК, правителството на България и със своите кредитори, консорциум от 25 международни банки, воден от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

За Ей И Ес
Корпорацията Ей И Ес е една от най-големите световни енергийни компании с постъпления от 16 милиарда долара за 2013 г., която притежава и управлява активи за над 40 милиарда долара. Компанията предлага достъпна и устойчива енергия в 20 страни посредством разнообразното си портфолио от производствени, енергоснабдителни и разпределителни предприятия.

Ей И Ес присъства в България от 2001 г. Компанията е най-големият индустриален инвеститор в страната през последните 20 години с обща размер на инвестициите над 1,6 млрд. евро. Ей И Ес оперира в България новопостроения 600 МВт нето ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и 156 МВт ветроенергиен парк Ей И Ес Свети Никола.

600-мегаватовият  ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. На стойност от 1,3 милиарда евро централата  е най-голямата инвестиция на зелено и най-модерното съоръжение от своя клас в Югоизточна Европа. Тя е най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 500 работни места.

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово създава висока добавена стойност, възможности за бизнес и работа, и същевременно отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда. Производителността на централата е в пъти над средната за страната, което дава възможност за реализацията на редица положителни фискални въздействия от работата й. Само през 2013 г. компанията внася в държавния бюджет повече от 86 милиона лева под формата на акцизи, ДДС и данък общ доход и 3 милиона лева социални осигуровки.

Като най-модерната централа в Югоизточна Европа, ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово е единствената в България, която покрива всички екологични изисквания на базата на най-високите европейски стандарти. Това предизвикателство тепърва ще посрещнат редица други централи в България, които ще трябва да вложат сериозни средства, за да изпълнят необходимите изисквания, влизащи в сила от 2016 г. с новата Директива 2010/75/ЕС на Европейския съюз.

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово е отговорен инвеститор в социални дейности на територията на община Гълъбово. До момента централата е реализирала проекти в полза на обществото на стойност над 5 милиона лева в областта на инфраструктурното развитие на региона, образованието и социалното подпомагане.
През 2009 г. ЕЙ И ЕС изгради в близост до град Каварна ВЕЦ Ей И Ес Свети Николай, с обща инсталирана мощност 156 МВт. С 52 вятърни турбини Ей И Ес Веста, проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. Общата инвестиция в проекта е 270 милиона евро, от които 198 милиона евро са осигурени от банков консорциум, включващ Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC) и Уникредит пазарно и инвестиционно банкиране.

Още новини