Начало Новини Актуално Ей И Ес ще работи за висок стандарт на живот в община Гълъбово

Ей И Ес ще работи за висок стандарт на живот в община Гълъбово

Актуално

С промяната на името на ТЕЦ AES Марица Изток 1 в ТЕЦ AES Гълъбово компанията отбелязва успешния напредък по изграждането на новата централа. Промяната на името отразява и един от основните принципи, които AES прилага в световен мащаб - бизнесът, който развива, да е от полза за местната общност.

Проектът
Към момента са завършени около 75% от строителните работи по изграждането на новата централа. Когато се изгражда толкова сложно техническо съоръжение, има много системи и оборудване, които трябва да се тестват, преди да влязат в работен режим, казва финансовият мениджър на Ей И Ес България Иван Цанков. В момента централата е в процес на пускови операции на водо-очистващата инсталация. Това е сложна операция поради факта, че съоръжението е с нулево заустване на отпадни води. С други думи, водата се използва многократно в производствения процес. Направени са първите доставки на лигнитни въглища, доставени са и първоначалните количества газьол, необходими за пусковите операции на турбините.
Подобно сложно техническо съоръжение се изгражда за първи път от много години насам в България. В този смисъл предизвикателство е както практическият опит, така и схващането за националната значимост на проекта на местно ниво. Ръководството на компанията вярва, че диалогът, който води с всички заинтересовани от проекта страни, включително местната власт, е конструктивен и ще доведе до завършването на централата в рамките на определените срокове. Като цяло строителството се движи по план и очакванията на Иван Цанков са за окончателното завършване на строителните работи в средата на следващата година.

Предимствата
ТЕЦ AES Гълъбово е проектирана да използва най-модерната технология за централи за изгаряне на
въглища. Притежава най-новото оборудване, свързано с опазването на околната среда, което би могло да се инсталира в момента. Едно от уникалните неща за тази централа е сероочистващата инсталация, която няма байпас. Това означава, че ако сероочистващата инсталация по някаква причина спре да работи, тогава и централата спира да работи до отстраняване на проблема. Така ТЕЦ AES Гълъбово ще бъде най-ефективната и чиста енергийна централа на твърдо гориво в България.

Инвестиции
AES Гълъбово е най-голямата инвестиция на зелено в България и една от най-големите в Югоизточна Европа за последните години.
Общата инвестиция за централата и депото за отпадъци е в размер на 1.3 млрд. евро. Вложените средства до момента по изграждането на двете съоръжения възлизат на 1 млрд. евро.
30% от финансирането на проекта е осигурено от корпорацията AES, a останалите 70% - от синдикат от 29 финансови институции. Значителна част от банковите заеми е отпусната от Европейската банка за възстановяване и развитие и Черноморската банка за търговия и развитие, а почти всички останали заеми са гарантирани от Световната банка и експортните застрахователни агенции на Германия и Франция. В допълнение на това ангажиментът на корпорацията AES е гарантиран от Bank of America.

Социална отговорност
Програмата за социална отговорност на AES е една от най-важните фирмени политики. Нееднократно сме заявявали желанието
си да работим с община Гълъбово при избора и изпълнението на проекти, които да подобрят качеството на живот в района, казват от ръководството на компанията.
Въпреки че централата все още е в строителство и не генерира приходи, едно скорошно изследване показва, че вложените средства по програмата за социална отговорност на Ей И Ес към този момент са 115 пъти повече от средната стойност на средствата по програмите за социална отговорност на компаниите в България.
Програмата за корпоративна социална отговорност на AES е насочена основно към културата, образованието, здравеопазването и инфраструктурата в община Гълъбово. Съвместно с различни институции са реализирани няколко проекта за подобряване условията в местните училища и болница. Един от проектите, с който се гордеят инвеститорите, е изпълнен съвместно с ВиК Стара Загора - монтирана е система за дозиране на хлора за водоснабдяването в района, с което е решен отдавнашният проблем с качеството на водата в общината.

Материалът е публикуван на 6 ноември 2009 г. в приложението Клуб Предприемач на вестник Пари


Още новини