Начало Новини Актуално Ей И Ес Гълъбово стартира програма Кариерно ориентиране и развитие

Ей И Ес Гълъбово стартира програма Кариерно ориентиране и развитие

Актуално
Ученици от Гълъбово

Стартира програма Кариерно ориентиране и развитие, инициирана от Ей И Ес Гълъбово. Тя се осъществява в партньорство с Бюро по труда – Стара Загора, Бюро по труда – Раднево, СОУ Васил Левски, град Гълъбово и Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово.

Проектът, който е част от програмата за Корпоративна социална отговорност на Ей И Ес, започна с лекция по темата Запознаване с актуалната ситуация на трудовия пазар в България и по региони. Създаване на информираност за професиите и пазара на труда. Лектори бяха Жулиета Върлякова, началник отдел Посреднически услуги и Минчо Николов, мл. експерт Психологично подпомагане от Бюро по труда – Стара Загора.

Програмата Кариерно ориентиране и развитие си поставя за цел да повиши трудовата заетост в региона чрез създаване на базови познания при кандидатстване за работа, квалификация и преквалификация. Включва общо 5 модула, в които ще се разискват и следните теми: Успешният старт – автобиография, мотивационно писмо и молба за назначаване на работа, Интернет – основен източник на информация за свободни работни места. Интервю за работа – представяне на основните моменти от провеждането на интервю, Изграждането на успешния ни образ – важен фактор в професионалния и личностен просперитет: език на тялото, дрес код, бизнес етикет и протокол, Кариерната култура, ориентиране и развитие – правилно фокусиране върху целите. Изграждане и развитие на трудови навици.

Вярваме, че запознавайки младите хора и безработното население с основните изисквания от страна на бизнеса към тях, техните умения и квалификация, ще им помогнем да увеличат шанса си за намиране на подходяща работа, каза Радостина Янакиева, специалист Корпоративна социална отговорност, околна среда и разрешителни в Ей И Ес.

Лекциите могат да бъдат свободно посещавани от ученици и безработни хора всеки трети четвъртък от месеца (от януари до май 2012 г.) от 14.00 до 16.00 часа в информационния център на Ей И Ес в град Гълъбово.

За Ей И Ес
Ей И Ес е една от най-големите световни енергийни компании с постъпления от 16 милиарда долара за 2010 г., като притежава и управлява активи за над 41 милиарда долара. Компанията предлага достъпна и устойчива енергия в 27 страни посредством разнообразното си портфолио от производствени, енергоснабдителни и разпределителни предприятия. В България, в региона на община Гълъбово компанията изгради и оперира най-голямата нова мощност (670 Мвт бруто) в Югоизточна Европа, базирана на лигнитни въглища.

Още новини