Начало Новини Актуално ЕЙ И ЕС Гълъбово реализира проекта Чуждоезиково обучение

ЕЙ И ЕС Гълъбово реализира проекта Чуждоезиково обучение

Актуално
езиково обучение Ей И ЕС Гълъбово

ЕЙ И ЕС Гълъбово реализира още един проект в сферата на образованието от мащабната програма за корпоративна социална отговорност, продиктувана от стремежа на компанията да бъде отличен работодател, инвеститор и корпоративен гражданин, съобщиха от американското енергийно дружество.

В информационния център на компанията в Гълъбово Даниела Стефанова, Мениджър спомагателни дейности,  връчи на 15 ученика от Община Гълъбово на възраст 13-19 г. сертификати за завършен курс по английски език, организиран в две езикови нива. На официалното събитие присъства и Павлина Колева - гл. експерт Образование от Община Гълъбово  и представители на регионалните медии.

Проектът Чуждоезиково обучение стартира през ноември 2010 г. Желаещите да бъдат включени в този проект след входящ тест за определяне на знанията по езика бяха разделени на две групи Intermediate и Pre-Intermediatе. Ей И Ес ГълъбовоКурсът от 100 учебни часа по програмата Straightforward, организиран два пъти седмично в информационния център на ЕЙ И ЕС. Целта на проекта бе затвърждаване на придобитите знания в рамките на учебната програма и надграждането им чрез прилагането на задължителните методи в чуждоезиковото обучение и съвременни интерактивни методи на преподаване на английски език, които допълнително провокират интерес у учениците.

Осъществените до момента проекти в рамките на Програмата за корпоративна социална отговорност фокусирана върху: устойчиви инвестиции; опазване на околната среда; обучение,образование и квалификация; здраве и безопасност; съвместни проекти с местната администрация и общественост за развитието на региона са на обща стойност 1,45 милиона лева.

AES Ей И Ес Гълъбово

Още новини