Начало Новини Актуално Ей И Ес - Гълъбово и Ветроком получиха награди за най-добри инвестиционни проекти

Ей И Ес - Гълъбово и Ветроком получиха награди за най-добри инвестиционни проекти

Актуално
EЙ И Ес

Победителите в традиционния конкурс на Българската агенция за инвестиции Инвеститор на годината 2010 бяха наградени на специална церемония в столичния хотел Шератон. Две от наградените дружества са от Старозагорска област. Призовете бяха спечелени от Агрополихим АД, Девня, Ветроком ЕООД - Казанлък, ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и СОК Камчия ЕАД, Бургас.

Тази година беше различна, но не толкова лоша, колкото се опасявахме в началото на мандата си, каза пред участниците в церемонията министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който връчи наградата на Агрополихим, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Той подчерта значението на предприетите от МИЕТ, БАИ, бизнеса и партньорите на правителството стъпки за това икономическата ситуация в България в периода на кризата да е по-добра спрямо съседните й страни. По думите на министър Трайков един от основните приоритети на правителството е привличането на инвестиции – без значение в долари, евро или юани, и създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса.

Наградените инвестиционни проекти са реализирани през последната година. Те залагат преди всичко на внедряването на високи технологии, което е в съответствие с визията на правителството за интелигентен и устойчив растеж на икономиката.

Проектът на Агрополихим АД, Девня включва изграждане на нова автоматизирана изпарителна инсталация, пречиствателна станция, ново депо за фосфогипсов отпадък и други. Общата стойност на инвестицията е 31.7 млн. лева. Ветроком ЕООД  бе отличен за изграждането на вятърен парк в община Казанлък на стойност 164 млн. лв. ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово е един от най-големите инвестиционни проекти в България (1,3 млрд. евро). Отличеният проект е за изграждането на нова топлоелектрическа централа на лигнитни въглища, а вложените инвестиции през 2010 г. са на стойност 277 млн. евро. СОК Камчия ЕАД, Бургас, получи приз за изграждането на международен детски санаторно – оздравителен комплекс, в който през годината са инвестирани 53.3 млн. лв.

Конкурсът Инвеститор на годината се провежда за пети пореден път. В рамките на състезанието се номинират и награждават инвестиционни проекти с най-значим принос в различните сфери на българската икономика.

 

* * *
ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово е най-големият инвестиционен проект в Република България (1,293 милиарда евро) и очакванията са реализирането му да допринесе за укрепването на енергийния сектор и да повиши енергийната независимост в страната. Постигането на тези цели е в съзвучие с цялостната външна и вътрешна политика на Република България като член на ЕС. Имайки предвид размера и сложността на този проект, успешната му реализация неминуемо е показателна за способността на България да привлича и осъществява чужди инвестиции.

Проектът се състои в изграждане на 600MW топло-електрическа централа на лигнитни въглища. Финансирането се осигурява от 29 местни и международни банки, основните от които са Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), BNP, ING и  Credit Agricole CIB (в качеството им на агент на банковия синдикат). Експортното кредитиране е осигурено от Coface (Франция), Hermes (Германия) и MIGA (Световна банка). Проектът подлежи на постоянен международен банков надзор върху прогреса на инвестицията, а цялостното финансово администриране на проекта се осъществява в България и Франция.

Освен това, като допълнителен ангажимент към българското правителство, Ей И Ес България самостоятелно финансира и изгради Съоръжение за депониране на отпадъците на стойност 93 млн. евро, което ще отвежда и депонира отпадъчните продукти, генерирани от работата на централата.
В момента се провеждат изпитвания на процесите и мощностите в централата, като очакванията са в най-близко бъдеще централата да бъде пусната в експлоатация.

От старта на строителството Ей И Ес Гълъбово развива широка програма за корпоративна социална отговорност. Основните усилия на компанията могат най-общо да бъдат категоризирани в няколко области – култура, образование, здравеопазване, опазване на околната среда. Нещо повече – в края на 2009 г. компанията откри Информационен център, чрез който води открит, прозрачен и траен диалог с местните общности. Като цяло амбициозната социална програма предлага реализирането на различни проекти, целящи град Гълъбово да бъде привлекателно място за живеене, както и да работят за безопасното и успешно бъдеще на Гълъбово като център на чиста и ефективна електроенергия.
Компанията ЕЙ И ЕС стартира проектa за изграждането на топлоелектрическата централата Ей И Ес Гълъбово и Съоръжението за депониране на отпадъци с амбицията да създаде най-ефективната и чиста енергия в България. Централата и депото към нея отговарят изцяло на световните екостандарти и най-добри практики и ще въведат в експлоатация едни от най-модерните технологии и оборудване в световен мащаб. ЕЙ И ЕС е отговорна компания, която се стреми да бъде добър съсед навсякъде, където развива дейност. Ръководи се изцяло от своите корпоративни ценности, които поставят най-висок приоритет на безопасността и околната среда, почтеността в работата, спазването на поетите ангажименти. Спазването на тези ценности предполага по-добра околна среда, социално развитие и  икономически растеж и развиване на Корпоративна социална програма във всеки обект на ЕЙ И ЕС.

Инвестиции през 2010 г. – 277 млн.евро
•    ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1 - 250 млн. евро; Съоръжение за депониране на отпадъци – 27 млн. евро

Инвестиции през предходните години – 1,016 млн.евро
•    ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1 - 950 млн. евро; Съоръжение за депониране на отпадъци – 66 млн. евро

Общ размер на инвестициите – 1,293 млн.евро
•    ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1 – 1,200 млн. евро; Съоръжение за депониране на отпадъци – 93 млн. евро

Размерът на инвестицията за окончателното доизграждане на централата през настоящата година представлява 30 % от общия размер на чуждестранните инвестиции в България за 2010 г.

Работни места през 2010 г.
•    Общо 156 души са били наети през годината – 76 души в ТЕЦ и 80 души в Съоръжението за депониране на отпадъци;
•    Общ брой на заетите в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово през 2010 г. – 414;
•    Индиректно са били наети повече от 2000 души в периода на изграждане на централата, а 25 хил. са преминали през обучение по безопасност.

 

Ей И Ес Гълъбово инвеститор на годината AES Гълъбово 2011 Стара Загора

* * *

Ей И Ес е една от най-големите енергийни компании в света с постъпления от 16 милиарда долара за 2008 г., притежава и управлява активи за над 35 милиарда долара. Компанията оперира в 30 страни на пет континента, като нейните производствени, енергоснабдителни и разпределителни предприятия разполагат с капацитет да обслужват 100 милиона души по цел свят.
Основана през 1981 г., AES е изградила своята първа централа през 1985 г. в Тексас. Днес чрез своето портфолио от термични и възобновяеми източници на горива – биомаса, въглища, нафта, газ, водна, слънчева и вятърна  енегия- компанията предоставя достъпна и устойчива енергия чрез 132 проекта.
AES е базирана на принципа, че силните фирми са изградени върху доверие, отговорност и среда, която позволява на хората да достигнат пълния си потенциал. През цялата и история,   хората на ЕЙ И ЕС стоят винаги  в челните редици на промяната, като позитивен фактор в енергийния сектор, както и общностите, в които работят и живеят. Със значително глобално присъствие, дълбоки познания и отличителен оперативни умения,  ЕЙ И ЕС е ангажирана с оперативно съвършенство и   среща променящите се нужди от енергия по света.
Компанията се стреми да бъде сред най-добрите в световен мащаб и да служи като еталон за грижа към служителите и принос за обществото. Високите стандарти, които прилага  в производството на електроенергия, са гаранция за безопастност и отговорно отношение към околната среда. За Ей И Ес производството на достъпна и чиста енергия е кауза, която означава по-добро бъдеще за хората и природата.

Загриженост на компанията за околната среда и общностите, които обслужва  е повлияло на вземане на решения от самото начало. Всеки ЕЙ И ЕС бизнес подпомага местните общности чрез широка гама от корпоративни програми за отговорност.  
В България ЕЙ И Ес осъществява най-голямата чуждестранна инвестиция в страната до момента на обща стойност над 1.5 милиарда евро.   Компанията работи по два мащабни проекта – новата топлоелектрическа централа в Гълъбово и ветроенергиен парк „Св. Никола” на Северното Черноморие.   Ветроенергийният парк е пуснат в експлоатация  през 2009 г., а ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово е в последната фаза тестове на проекта, преди започване на  търговска експлоатация.”
ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово е разположен до град Гълъбово и е базиран на източномаришки лигнитни въглища. Състои се от два 335 мегаватови блока. Проектът изцяло отговаря на всички съвременни екологични изисквания  и инженерни практики.

Проектът ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово на стойност 1,2 милиарда евро е най-голямата инвестиция на зелено в югоизточна Европа.

Самият проект ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово е внедрил редица иновации, високи технологии и най-добри инженерни практики по отношение на опазване на околната среда и енергийната ефективност : сяроочистваща инсталация без бай-пас /ТЕЦа не може да работи ако инсталацията не работи/, нискоемесионни азотни горелки, затворен цикъл на водите, централата е без комин, ефективността на мощностите е оптимизирана.

ЕЙ И ЕС Гълъбово стартира дейностите по амбициозната си Програмата за корпоративна социална отговорност през 2006 година с началото на строителните дейности. Проектите реализирани до момента целят подобряване на качеството на живот в региона на топлоцентралата и установяване на Община Гълъбово като център на ефективна и чиста енергия. Тази програма е базирана на разбирането на корпорация ЕЙ И ЕС, че извършвайки дейността по социално отговорен начин допринася за устойчивостта на света, както и на корпоративните ценности на компанията водещи до по-долра околна среда, социално развитие и икономически просперитет. Корпоративната социална програма включва няколко програми:
-устойчива инвестиционна програма
-програма по околна среда
-програма по безопастност и околна среда
-информационен център
-гражданска програма (институции-образование и здравеопазване; инфраструктура; подпомагане на местни събития и празници).
Ей И Ес Гълъбово AES Гълъбово Стара Загора

* * *

Ветроком ЕООД е българско дружество придобито от Алпик АГ, водеща енергийна компания в Щвейцария. Ветроком инвестира в проектирането, изграждането и експлоатацията на вятърен парк „Ветроком”, разположен в района на местност „Адово Падало”, Стара Планина. Вятърният парк разполага с генерираща мощност от 50MW и със следните съоръжения: съвременна подстанция, 20kV ел. кабел от турбините до подстанцията, подземен кабел 110kV, свързващ електро централата с националната електропреносна мрежа и 20бр. генератори Фурландер, модел FL 2500. Със своята инсталирана мощност, проектът осигурява енергия за 40 000 домакинства, като същевременно спестява изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата. Това е в синхрон с програмата на България за увеличаване на дела от възобновяеми енергийни източници в общото производство на енергия и екологичното и същевременно устойчиво развитие на електроенергетиката на страната.

Реализацията на проекта обхвана множество български подизпълнители и партньори и бяха отворени работни места, което доведе до положително икономическо оживление на местна почва.
Проектът предвижда по-нататъшно разширение с 9 бр. генератори с обща мощност 22,5 MW в района на съществуващия парк. Мястото е изключително благоприятно за изграждането на вятърен парк поради факта, че районът е незалесен и има постоянно въздушно течение.

Ветроком Казанлък
ветропарк Ветроком
Обектът на Ветроком ЕООД в Стара планина, над Казанлък

Още новини