Начало Новини Актуално Едва 7 MW е общата инсталирана мощност на фотоволтаичните централи в страната въпреки добрия потенциал

Едва 7 MW е общата инсталирана мощност на фотоволтаичните централи в страната въпреки добрия потенциал

Актуално

Развитието на соларния бизнес в България на практика е стопирано заради бюрократични пречки и пропуски в нормативната уредба. А страната ни има добър потенциал на слънчева радиация, който варира по региони от 1100 до 1500 kWh на кв. м годишно.

Чуждестранните инвеститори и банкерите обаче не искат да рискуват и да инвестират, без да е ясно как ще бъдат решени основните проблеми пред този бизнес. В това е и причината соларните проекти, за които има осигурени модули и пълен набор от разрешителни, да търсят стратегически партньори, които да осигурят финансирането.
Липсата на фиксирана изкупна цена (feed-in tariff), която да важи за целия срок на изкупуване на зелена енергия, е сред водещите пречки пред развитието на индустрията, коментира вестник Пари. В момента цената на електроенергията, произведена от фотоволтаични централи до 5 kW, е 823 лв. за MWh и 755 лв. за MWh за централи с мощност над 5 kW. Тази цена обаче ежегодно до 31 март може да бъде променяна с решение на ДКЕВР.
Недостатъчно ясното разделение на задълженията между инвеститора и мрежовия оператор, когато се стигне до присъединяване на фотоволтаична централа, също спъва развитието на индустрията. Множеството разрешителни, тромавите процедури и безкрайните бюрократични изисквания, особено когато става дума за малки инсталации, на практика са непреодолима пречка пред развитието на соларния бизнес.

Мерките 311, 312 и 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. предвиждат възможност да се произвежда и продава зелена енергия с цел подобряване на състоянието на селските райони. Приемът на документи за тези мерки стартира в периода септември 2008 - януари 2009 г. До момента обаче няма сключен нито един договор с фирма, която е изявила желание да изгради инсталация за производство на екологично чиста енергия. С обработката на заявленията за отпускане на субсидии се занимава Държавен фонд Земеделие (ДФЗ).
В момента се изготвя съвместна методика от ДФЗ и ДКЕВР, за да се оценяват проектите за ВЕЙ. Тази методика е необходима заради огромните разлики в цените на различните проекти, коментираха от пресцентъра на фонда. Очаква се да бъде готова до месец.
В момента тече и процедура по разработване на закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горивата. До края на април трябва да бъде съгласуван и внесен в Министерския съвет, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Не повече от 7 MW е общата инсталирана мощност на изградените до момента фотоволтаични централи в България. Пауново (1MW), Ботево (2MW), Янково (2.4 MW - предстои да заработи в пълния си капацитет) и Блатец (836.7 KW) са сред по-мащабните проекти засега. Тези проекти се реализират въпреки неблагоприятната административна рамка, смята Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация. Това е и причината броят на малките соларни инсталации да не е повече от 20.
До 2020 г. България трябва да постигне общо 16% дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия съгласно Директива 2009/28/ ЕО. Какъв ще бъде делът на соларната енергия в тези 16%, е въпрос на държавна политика. Едно е сигурно обаче - ако не успеем сами да произведем достатъчно зелена енергия, ще бъдем принуди да я внесем. А при това положение ще платим както за самата енергия, така и за преноса й до страната ни.

Какви са практиките по света?

Във Великобритания предлагат атрактивни стимули при производство на енергия от ВЕИ. 900 GBP е държавната помощ във Великобритания за собственици на малка соларна инсталация с мощност до 2.5 kW.

Поставянето на соларни панели върху покриви и фасади на сградите е един от начините да се оползотворява енергията от слънцето. Едно от най-големите предимства на тези инсталации е фактът, че генерираната енергия се потребява веднага и на място - няма загуби от пренос и не се изисква допълнително изграждане на електропреносна мрежа.
Във Великобритания предвиждат да плащат на собственици на домове, които произвеждат енергия от ВЕИ от началото на април 2010 г. Интересното е, че държавата ще плаща дори ако собственикът е потребил сам тази енергия. Получаваният финансов стимул ще зависи от използваната технология, като са обхванати практически всички възобновяеми ресурси - вятър, вода, термопомпи (въздушни и геотермални), биомаса, биогорива, биогаз, слънце и микрокогенерация (до 2kW).

Сумата от дотации, която например една малка со-ларна инсталация с мощност 2.5 kW може да донесе на своя собственик, е 900 GBP (1433 USD) годишно, са изчислили от Департамента по енергетика и климатични промени на Великобритания. Отделно ще се пестят и около 140 GBP (223 USD) от годишната сметка за електроенергия заради намаленото дневно потребление.
Американското правителство, въпреки че не предлага толкова атрактивен стимул като във Великобритания, предоставя 30% намаление на данъка (но не повече от 1500 USD) при изграждане на отопление, което не замърсява околната среда. Тази опция важи обаче само за съществуващи сгради, които са основно жилище, и засега е предвидено да се прилага до 31 декември тази година. В Германия поставянето на соларни панели върху покривите е улеснено от факта, че става на регистрационен принцип. Нужно е единствено да се уведомят местните власти и мрежовият оператор, а включването в разпределителната мрежа става в кратки срокове.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Режимът трябва да е рестриктивен

Проектите за ВЕИ у нас не се замразяват, а трябва да се въведе по-рестриктивен режим при одобряването на някои от исканията, казаха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Според тях е необходимо одобряване на инвестиционния климат и опростяване на процедурите по узаконяване, което ще се предвиди законодателно.

Важни условия за успешното развитие на проектите за ВЕЙ са определянето на ясни правила и инструменти за регулирането им, както и задържането на оптималните преференциални цени, които България предлага в момента, казаха от МИЕХ. Експертите от министерството са категорични, че ще се насърчават проекти за подпомагане развитието на локални инсталации, както и покривни фотоволтаични инсталации. Това е един от начините да се стимулира развитието на ВЕЙ, без да са необходими сериозни инвестиции за доизграждаш на електропреносната мрежа

Още новини