Начало Новини Актуално Една пета част от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници

Една пета част от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници

Актуално

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източнициПотреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България през 2012 г. е достигнало дял от 17,7%. Това изпреварва предвижданията и заложените европейски цели, показват изчисления, направени по проект, финансиран от Европейската комисия.

Оценката е направена от френската организация Обсерватория на възобновяемата енергия (Observ'ER) и е предварителна. Организацията публикува тези данни по проекта EurObserv’ER Barometer. За сравнение - междинната цел на България за 2011 - 2012 г. е 10.72%, а до края на края на 2020 г. трябва да бъдат отчетени 16%. Такива са българските ангажименти според европейското законодателство за насърчаване на ВЕИ, пише вестник Капитал Дейли.

На практика данните оборват опасенията на инвеститорите в зелена енергия, че България няма да изпълни ангажиментите си към ЕС и че от това може да последват санкции. Засега се получава точно обратното – при по-ниско потребление на енергия и нараснали зелени мощности България едва ли ще има проблем с целите до края на десетилетието.

Въпреки че предстои изследователите да представят подробна разбивка кои източници и технологии за спомогнали за резкия напредък, три са вероятните причини за преизпълнението на целите – общият спад на консумацията на енергия, фотоволтаичният бум и големите снеговалежи преди две зими. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) между 2011 и 2012 г. енергийното потребление е спаднало с 800 хил. т. нефтен еквивалент (около 9.3 гигаватчаса), което автоматично означава по-висок дял на ВЕИ, дори енергията от тях да не нараства в абсолютни стойности.

Слънчевите централи са втората причина. В края на 2011 г. в България работеха около 130 "фотоволтаични" мегавата, а година по-късно те вече са 1040 мегавата. Най-много слънчеви паркове бяха пуснати през първата половина на 2012 г., когато стана ясно, че от 1 юли преференциалните тарифи ще са много по-ниски, а държавата ще определи нулеви капацитети за присъединяване на нови централи след тази дата. Освен това на световните пазари цените на фотоволтаичните модули бяха спаднали с 40% и това също стимулира инвестициите.

Обилните валежи от сняг и дъжд, които през февруари 2012 г. доведоха до трагедията в с. Бисер, осигуриха вода за язовирите и хидроелектрическите централи. През 2012 г. са произведени от ВЕЦ 26 хил. т. нефтен еквивалент повече спрямо предходната година, показва данни на НСИ.

Европейският съюз си постави за цел до 2020 г. поне 20 на сто от потреблението на енергия в общността да се покрива от ВЕИ, като според "възобновяемата" обсерватория през 2012 г. този дял вече е 14.4%. Напредъкът е основно заради отчетеното преизпълнение на междинните цели в Швеция (53.4 вместо 41.6%), Финландия (36.4 вместо 30.4%), Германия (12.4 вместо 8.2%) и Испания (16.7 вместо 11%). От Observ'ER обясняват резките скокове отчасти със статистически трикове - през 2012 г. повече държави са отчели потребление на биогорива, което отговаря на критериите за устойчивост (например те да не са произведени от територии с ценна естествена растителност). Така тези горива, произвеждани и консумирани и по-рано, вече могат да бъдат счетени за ВЕИ.

Друг фактор е по-суровата зима преди две години, което е предизвикало по-голяма употреба на дървесина (биомаса) за отопление на Стария континент. Изследователите отчитат и общия ръст на вятърните и слънчевите инсталации, както и при централите на биогаз и биомаса. Според френската обсерватория при водните централи в Европа се наблюдава стабилизиране на инсталираните мощности.

възобновяеми енергийни източници - Европа

Още новини