Начало Новини Актуално Една мечка ще бъде отстреляна в Област Стара Загора през 2011 г.

Една мечка ще бъде отстреляна в Област Стара Загора през 2011 г.

Актуално
Отстрел на мечка в Стара Загора

Националната комисия за кафявата мечка проведе заседание нa 26 януари 2011 г., на което бяха обсъдени анализите на данните от проведения мониторинг на мечката в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По анализиране на данните и изготвяне на изчисленията работиха три екипа, независимо един от друг по различна методика: екип на доц. Николай Спасов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН; на Руслан Сербезов от МОСВ и Института по информационна и комуникационна технология при БАН; на Александър Дуцов от Сдружение за дива природа „Балкани”. Тези екипи достигнаха по три различни методики до близки резултати за численост на кафявата мечка и се обединиха за бройката 550 плюс/минус 10 екземпляра за територията на България. На база на тази численост и резултатите за броя на мечките във всяка област Националната комисия се обедини около следните решения:
• Дерогацията (изключение за отнемане от природата чрез отстрел) на кафявата мечка за 2011 г. се определя на 17 броя мечки за цялата страна;
• Комисията разпредели да се извърши дерогацията в следните райони: област Смолян и Държавно ловно стопанство „Кормисош” - 7 броя мечки, област Благоевград – 1, област В. Търново, Габрово, Ловеч – 5, област Ст. Загора - 1, област Пазарджик – 3.
В заседанието на комисията участваха експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Българска академия на науките и Сдружение за дива природа „Балкани”, Област Смолян, РИОСВ Смолян.

Още новини