Начало Новини Актуално ЕБВР ще съдейства на България при въвеждане на енергоспестяващи технологии

ЕБВР ще съдейства на България при въвеждане на енергоспестяващи технологии

Актуално
ЕБВР помага на България за развитие на зелената икономика

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на Програма за енергийна ефективност и зелена икономика в България. Документът ще бъде подписан между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Меморандумът предвижда ЕБВР да осигури подкрепа и предоставяне на опит за разработване, обявяване, изпълнение и мониторинг на процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници по Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съобщиха от правителствената пресслужба.

След подписване на Меморандума България ще получи техническа помощ от ЕБВР, включваща консултантски услуги за изготвяне на критерии за допустимост, процедури, наръчници, насоки, техническо задание на енергийни одитори и консултанти при верификация, маркетинг и обучение. Възлагането и финансирането на тези услуги ще бъде осъществено изцяло от банката.

В документа е предвидено още създаването на финансов механизъм, съгласно който в допълнение към финансирането по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” от страна на ЕБВР ще бъдат отпуснати кредитни линии към определени банки, които ще отпускат заеми за бенефициентите по област на въздействие 2.3 от приоритетна ос 2 на програмата.

Сътрудничеството с ЕБВР ще съдейства за насърчаване въвеждането на екологично чисти, ниско емисионни, енергоспестяващи производствени технологии и възобновяеми енергийни източници от предприятията.

Още новини