Начало Новини Актуално ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Актуално
ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Юлиакис"с. Ягода, общ. Мъглиж
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж към 31.12.2017
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Юлиакис"с. Ягода, общ. Мъглиж към 31.12.2017
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж към 31.12.2017
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж към 31.12.2017

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Юлиакис" с. Ягода, общ. Мъглиж за 2017 г.

 

Още новини