Начало Новини Съобщения ДЗЗД "Солар - Инженеринг" гр. Стара Загора публикува декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството

ДЗЗД "Солар - Инженеринг" гр. Стара Загора публикува декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022 г.

Съобщения

ДЗЗД "Солар - Инженеринг" гр. Стара Загора публикува декларация по чл. 38, ал. 9, т.2, според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че ДЗЗД "Солар - Инженеринг" не е осъществявало дейност по смисъла на параграф 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството за 2022 г.

Още новини