Начало Новини Актуално ДЗЗД "Фаворит" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

ДЗЗД "Прайм пласт" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Актуално

ДЗЗД "Прайм пласт" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Прайм пласт" гр. Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Прайм пласт" гр. Стара Загора към 31.12.2021
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Прайм пласт" гр. Стара Загора към 31.12.2021
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Прайм пласт" гр. Стара Загора към 31.12.2021
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Прайм пласт" гр. Стара Загора към 31.12.2021

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Прайм пласт" - гр. Стара Загора за 2021 г 

Още новини