Начало Новини Съобщения ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Съобщения

ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОС на ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора към 31.12.2023
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД Прайм пласт – гр. Стара Загора към 31.12.2023
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД Прайм пласт - гр. Стара Загора към 31.12.2023
  • Отчет за паричните потоци на ДЗЗД Прайм пласт - гр. Стара Загора към 31.12.2023

Документи за сваляне

Още новини