Начало Новини Съобщения ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Съобщения

ДЗЗД ""ММИ Проект" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора
Счетоводен баланс на ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора към 31.12.2022
Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора към 31.12.2022

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "ММИ Проект" - гр. Стара Загора за 2022 г

Още новини