Начало Новини Актуално ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Актуално
ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2017
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2017
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2017
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2017

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Лотус трейд" гр.Стара Загора за 2017 г.

 

Още новини