Начало Новини Актуално ДЗЗД "Льондев" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ДЗЗД "Льондев" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Актуално

ДЗЗД "Льондев" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Льондев" гр. Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Льондев" гр. Стара Загора
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Льондев" гр. Стара Загора към 31.12.2017
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Льондев" гр. Стара Загора към 31.12.2017
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Льондев" гр. Стара Загора към 31.12.2017

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Льондев" - гр. Стара Загора за 2017 г.

Още новини