Начало Новини Актуално ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Актуално

ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., според изискванията на Закона за счетоводството.


Приложените копия на документи съдържат:

  • Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетовдството
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора към 31.12.2019
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора към 31.12.2019
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора към 31.12.2019
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора към 31.12.2019
Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Автобусни превози Стара Загора" гр. Стара Загора за 2019 г.

Още новини