Начало Новини Актуално ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Актуално
ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора към 31.12.2018

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Анимал трейд" гр.Стара Загора за 2018 г.

 

Още новини