Начало Новини Съобщения ДЗЗД "АМС" - с. Ягода публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

ДЗЗД "АМС" - с. Ягода публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Съобщения

ДЗЗД "АМС" - с. Ягода публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "АМС" - с. Ягода
Счетоводен баланс на ДЗЗД "АМС" - с. Ягода към 31.12.2022
Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "АМС" - с. Ягода към 31.12.2022

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "АМС" - с. Ягода за 2022 г

Още новини