Начало Новини Актуално ДЗЗД "АКТИВ" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

ДЗЗД "АКТИВ" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Актуално

ДЗЗД "Актив" - гр. Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на ДЗЗД "Актив" гр. Стара Загора
  • Счетоводен баланс на ДЗЗД "Актив" гр. Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД "Актив" гр. Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за собствения капитал на ДЗЗД "Актив" гр. Стара Загора към 31.12.2018
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДЗЗД "Актив" гр. Стара Загора към 31.12.2018

Годишен финансов отчет на ДЗЗД "Актив" - гр. Стара Загора за 2018 г

Още новини