Начало Новини Актуално Две организации обединяват усилия за безопасно обслужване на пациентите в здравеопазването

Две организации обединяват усилия за безопасно обслужване на пациентите в здравеопазването

Актуално

Две допълващи се в разработването на глобални стандарти в здравеопазването организации от днес координират усилията си за създаването на съвместими решения в полза на безопасността на пациентите. Партньорството ще ускори разработването и внедряването на световни стандарти за обмен и споделяне на информация между участниците по веригата в здравеопазването – съобщи Цвета Братанова, главен експерт в GS1 – България.

The International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) и GS1 обявиха днес, че са подписали Меморандум за сътрудничество за съгласуване на стандартите и насърчаване на тяхното внедряване, там където това е уместно, съобщиха от пресцентъра на Българска търговско-промишлена палата.
“Глобалните стандарти за автоматична идентификация GS1 (с помощта на баркодове и радиочестотна идентификация), заедно с проследимостта и синхронизацията на данните, предлагат по-голяма ефективност и точност по веригата на снабдяване в здравеопазването, като по този начин осигуряват и по-голямата й безопасност.” подчерта Мигел Лопера – председател и изпълнителен директор на GS1.
"SNOMED CT е систематизирана медицинска номенклатура на клиничните термини, която има за цел да подобри грижите за пациентите, чрез осигуряване на коректни и точни данни за здравословното състояние на пациентите и назначените им процедури и правилното интерпретиране на наличната информация.” - заяви Дженифър Зелмер, изпълнителен директор, IHTSDO. "Ние сме убедени, че сътрудничеството с GS1 ще бъде от полза за сектора на здравеопазване, тъй като ще доведе до обединяване на различни глобални стандарти в сектора и ще насърчи правилната им употреба”.
“Нашата цел е не само да създадем електронни здравни каталози, ние се стремим да подобрим качеството на обслужване на пациентите, като в случая глобалните стандарти имат ключово значение за успешното реализиране на тази цел.” каза Пол Креси, председател на работната група за безопасност на лекарствата в Нова Зеландия

За GS1  в здравеопазването
GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Потребители на системата от стандарти GS1 са над един милион фирми, които ежедневно извършват повече от 6 милиарда транзакции, използвайки стандартите GS1. Структурата на GS1 включва 108 Национални организация с централа в Брюксел, Белгия.
GS1 в здравеопазването е международна работна група, която е сформирана на доброволен принцип и обединява представители на водещи фармацевтични фирми, производители на медицинска апаратура, болници, търговци, дистрибутори, превозвачи и други представители от този сектор. Работната група има за цел да прецизира и разшири приложенията на стандартите GS1 за нуждите на веригата на снабдяване в здравеопазването и да създаде условия за разработване на глобални хармонизирани решения.

За IHTSDO и SNOMED CT®
The International Health Terminology Standards Development Organisation е международна организация с нестопанска цел, със седалище в Дания. IHTSDO придобива, притежава и администрира правата върху SNOMED CT® и други свързани със здравеопазването номенклатури и стандарти. SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) е структурирана терминология в областта на здравеопазването, състояща се от над 300 000 уникални медицински понятия, които съставляват основата на електронните здравни записи. SNOMED CT®  се използва в повече от четиридесет страни и много бързо се превръща в глобален стандарт на здравната терминология.
За повече информация посетете: www.ihtsdo.org

Още новини