Начало Новини Актуално Две нови схеми стартират по ОП Развитие на човешките ресурси

Две нови схеми стартират по ОП Развитие на човешките ресурси

Актуално
ОПРЧР

Две нови схеми в подкрепа на бизнеса, заетите и безработни лица на стойност близо 49 милиона лева стартират по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на информационната кампания. Операция Социални иновации в предприятията е с бюджет близо 38 милиона лева, а максималният размер на един проект на работодател ще е 390 хиляди лева.

Нейното изпълнение ще подкрепи развитието на пазара на труда, обясни министър Младенов, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Той допълни, че схемата ще даде възможност на работодателите, кандидатстващи с проекти пред Агенцията по заетостта, да въведат гъвкави форми на заетост и социални придобивки. По този начин чрез подобрение на работната среда, повишаването на квалификацията на служителите и запазването на работниците в предпенсионна възраст ще се подобри социалният климат в предприятията.

Министър Младенов представи пред присъстващите и втората схема Вземи живота си в свои ръце за включването на най-обезкуражените лица на пазара на труда, особено сред етническите малцинствени групи. Програмата си поставя за цел поне 5 000 души да се включат в пазара на труда, уточни той. Бенефициенти по програмата са работодатели, неправителствени организации и образователни институции. От тях се очаква да участват с проекти, с които да издирват хора от районите с компактно ромско население и да ги мотивират да се регистрират в бюрата по труда като безработни. След това на тези безработни ще се осигури мотивационно обучение, след което част от тях ще се включат в курсове за професионална квалификация, а други - в обучение по ключови компетентности. Успешно преминалите обучение безработни ще бъдат включени в стажуване във фирми. На работодатели, наели за три месеца на стаж лицата от уязвимите групи по тази схема, ще се осигури субсидия в размер една минимална работна заплата и осигуровките.

В сферата на пазара на труда през настоящата година ще стартира изпълнението на 8 нови операции с общ бюджет от 247,2 млн. лв., каза министър Младенов. В отговор на журналистически въпрос той съобщи, че към днешна дата безработицата е 9.02% или 334 262 лица и припомни, че през януари равнището на безработица бе 9.78%.Министър Младенов напомни, че от началото на годината постъпили на работа чрез Агенцията по заетостта са около 81 хиляди безработни лица.

Още новини