Начало Новини Актуално Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни пунктове в Стара Загора

Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни пунктове в Стара Загора

Актуално

За четвърта поредна година Община Стара Загора и фирма БалБок Инженеринг АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с опасни свойства - на 15 ноември (понеделник) от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк Зеления клин, както и на 16 ноември (вторник), от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк Артилерийски (от страната на ул. Одринска епопея).

В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия - лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати и битова химия; фотографски материали; киселини и основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!, допълват от местната администрация.

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID - 19.

За повече информация http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata

Още новини