Начало Новини Актуално Дуално обучение в Мини Марица-изток - добри практики

Дуално обучение в Мини Марица-изток - добри практики

Актуално

На 19 и 20 октомври 2021 г. се проведе работна среща на тема Дуално обучение в Мини Марица-изток ЕАД - добри практики, в която участваха представители на Дружеството, на двете професионални гимназии, с които дружеството си партнира в дуалното обучение и на АЕЦ Козлодуй ЕАД - Владимир Лалев, директор на дирекция Персонал и учебно тренировъчен център и Невена Величкова, ръководител сектор Планиране на персонала. Срещата бе инициирана от АЕЦ Козлодуй с цел обмяна на опит в провеждането на дуално обучение и партнирането с професионалните гимназии в региона.

Дуалното обучение в Дружеството се реализира от 2016 година, като за учебната 2021/2022 г., Мини Марица-изток е партньор на две професионални гимназии с паралелки дуално обучение - Професионална гимназия Св. Иван Рилски, гр. Раднево за дуално обучение на 88 ученици и Професионална гимназия по електротехника и технологии Г. С. Раковски, гр. Стара Загора за дуално обучение 32 ученици.

Ръководителите на отдели Човешки ресурси в Управлението и клоновете на дружеството, ръководителят на Центъра за професионално образование и директорите на двете професионални гимназии, споделиха своя опит, предимствата и проблемите, които съпътстват дуалната форма на обучение.

В процеса на разговорите участниците в срещата се обединиха около необходимостта от професионално образование и дуалната форма на обучение, от добра комуникация и взаимна подкрепа на партниращите си страни, разискваха нормативната основа на обучението, съпътстващата документация и казуси, свързани с работата на учениците в реална работна среда.

Те посетиха работните места на учениците в Механична работилница в рудник Трояново-север, с. Ковачево. Разговорите с тях и с наставниците бяха мотивиращи в посока дуално обучение, качественото провеждане на практическите занятия, изграждане на трудови навици и стриктно спазване на правилата по здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците в срещата посетиха и участък ЖП транспорт на рудник Трояново - 1, с. Трояново, където предстои да се обособят работни места по професиите Локомотиви и вагони и Ръководител движение.

Обмяната на натрупания опит ще подпомогне усилията и на двете дружества в обучението на младите хора чрез работа, което от своя страна дава редица предимства - осигуряване на подготвени и квалифицирани кадри в реална работна среда - според потребностите на работодателя, възможност за непосредствено влияние върху съдържанието и качеството на обучение и мотивиране на учениците за качествено усвояване на професията и обвързването им с взаимно изгодни договори.

Добрите практики в дуалното обучение гарантират качественото образование и професионалната реализация на младите хора, а инвестицията в тях чрез осигуряване на възможности, сигурност и перспектива след завършване на образованието им, е инвестиция в добрата бизнес-среда.

Още новини