Начало Новини Актуално ДПС спечели делото срещу Община Стара Загора

ДПС спечели делото срещу Община Стара Загора

Актуално

Политическа партия „Движение за права и свободи“ ще може да ползва помещението за клуб на ул.“Св. княз Борис“ № 41 в Стара Загора, ако Общинската администрация не обжалва решението на Административния съд от 29 октомври.

Делото бе образувано по жалбата на политическата партия срещу принудителното извеждане от партийното помещение, което към момента е запечатано.
Според решение № 336 съдът отменя като незаконосъобразна заповед от 19 май на кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено изземването на имота.
Общината трябва да заплати на политическата партия направените по делото разноски в размер на 550 лв. Решението подлежи на оспорване пред ВАС.

Делото бе образувано по жалба от ПП ДПС против заповедта на кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено изземвате на имота, който е отдаден под наем.
На 15.12.2006 г. между Община Стара Загора и ПП „Движение за права и свободи” е сключен договор за наем за срок от 3 години, като е уговорено, ако след изтичане на срока наемателят продължи да ползва имота със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита продължен като договор за наем за неопределен срок.
На 11 януари т.г. в Общината е получено писмо от Сметната палата-Пловдив със справка, от която е видно, че политическа партия ДПС ползва през 2008 г. предоставен под наем имот от Общинската администрация за дейност, различна от дейността на партията - част от помещението се използва за сервиз за ремонт на битова техника.
С писмо.№ 94-Х-18 кметът на община Стара Загора е уведомил пълномощника на партията, че на основание чл. 238 от ЗЗД прекратява договора за наем след изтичане на 30-дневен срок от получаване на предизвестието. Страните сключват на 19.02.2010 г. анекс, по силата на който се споразумяват, че прекратяват договора за наем.
Според съдебния състав, наемните правоотношения между Общината и политическа партия не могат да се трансформират от срочни в безсрочни и да се прекратят с предизвестие.

„По делото не се представиха доказателства за наличие на издадена и влязла в сила заповед по законноустановения ред за прекратяване на наемните правоотношения между ПП ДПС и Община Стара Загора, от което следва, че процесният имот се държи на годно правно основание и оспорващият има качеството на наемател на общински нежилищен имот. Не е достатъчно само изтичане на срока на договора и уведомление за освобождаването му, за да се приеме, че имотът се владее без правно основание, заради което съдебният състав счита, че оспорената заповед е незаконосъобразна“, пише в решението.

Информация: вестник Новината

Още новини