Начало Новини Актуално Домът на отбраната в Стара Загора - собственост на служител на жп гарата

Домът на отбраната в Стара Загора - собственост на служител на жп гарата

Актуално

Апетитният имот в идеалния център на Стара Загора, известен навремето като ОСО, а впоследствие преименуван в Дом на отбраната, е приватизиран от фирма, чийто собственик е доскорошен служител на жп гарата в областния град.

Имотът беше продаден от Министерството на отбраната на 26 февруари 2004 г. на регистрираната месец преди това фирма "Трейд груп 2000". Скандалът, който провокира тогава старозагорската общественост, беше свързан с цената: срещу 105 500 лв. без ДДС (при данъчна оценка от 326 918 лв.) "Трейд груп 2000" стана собственик на масивната четириетажна сграда с разгърната застроена площ от 1762.15 кв.м.
Впоследствие Окръжна прокуратура - Стара Загора, установи, че военният имот е продаден 10 пъти под пазарната цена. В прокурорското постановление No 1187 от 25.10.2004 г. е записано, че длъжностни лица от държавната фирма "Воинтех" ЕООД - гр. София (фирмата, която тогава се е разпореждала с имотите на Министерството на отбраната), не са изпълнили служебните си задължения, С ЦЕЛ ДА НАБАВЯТ ОБЛАГА НА КУПУВАЧА - "ТРЕЙД ГРУП 2000" ООД - ГР. СОФИЯ, И ОТ ДЕЯНИЕТО СА НАСТЪПИЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ - НАД 1 000 000 ЛЕВА - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ.283а, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.282, АЛ.2 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. При това сделката е била реализирана не чрез провеждането на търг или конкурс в съответствие с чл.14, ал.1 от Правилника за реда на уреждане на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, а чрез пряко договаряне, без да са били отправени покани до други потенциални купувачи, въпреки че заявка за закупуване на сградата е била депозирана от старозагорска фирма.
Но тъй като деянието (тоест продажбата) е извършена в София, всички документи, в това число и прокурорското постановление, са предадени на Софийска градска прокуратура. От тогава до днес плесенна забрава покри разследването в СГП, а за изминалите вече 5 години типичната от соц.строя административна сграда се превърна в модерен бизнес-център, за чиято реконструкция най-вероятно са изхарчени стотици хиляди левове.
Припомняме всички тези факти, тъй като се оказа, че понастоящем едноличен собственик на фирмата приватизатор "Трейд груп 2000" е 39-годишният старозагорец Иван Русев. Поне това показват данните в Търговския регистър към вчерашна дата. Според публикуваната в регистъра история на дружеството, Иван Русев е в "Трейд груп 2000" ООД още при регистрирането му на 23.01.2004 г. в Софийски градски съд (един месец преди продажбата на Дома на отбраната), в съдружие с друг старозагорец - П.Л. През април същата година П.Л. прехвърля дяловете си на М.В. и в съда като ново обстоятелство е вписано, че дружеството се управлява и представлява от Иван Русев и М.В. Последната промяна, отразена в Държавния регистър, е от 15.10.2007 г., по силата на която "Трейд груп 2000" ООД е преобразувано в Еднолично дружество с ограничена отговорност, собственост на Иван Русев.

Проверката на вестник Старозагорски новини установи, че де юре собственикът на фирмата приватизатор от 1995 г. до 1 октомври 2009 г. е работил като ръководител-движение на жп гара Стара Загора, а сега е на служба като ръководител-движение в AES - Гълъбово.
Този факт би бил изключително любопитен, ако не ставаше дума за безнаказано разграбване на държавна собственост. До ден днешен не е известно какво точно разследва СГП, след като Окръжна прокуратура - Стара Загора, им изпрати финализирано разследване. Не е известно защо Иван Русев в продължение на вече шест години е наемен работник, след като по документи е сериозен приватизатор на имот. Проверил ли е някой от разследващите какви годишни декларации е подавал в НАП Иван Русев през изминалите няколко години и с какви средства се е сдобил с имота? Въпросите ни не са риторични и е крайно време някой от управляващото мнозинство да поиска сметка защо за скандалната сделка няма наказани длъжностни лица.

Още новини