Начало Новини Актуално Доклад на Световната банка за възможностите и рисковете за участниците в Инициативата Един пояс - един път

Доклад на Световната банка за възможностите и рисковете за участниците в Инициативата Един пояс - един път

Актуално

WBGДа започнеш търговска война е лесно, но ефектът от промените на няколко митà, тарифи и квоти, като част от неустойчива политика, води до вълни от хаос в световната икономика, с резултати, които никой не е предвиждал. Това е посланието на последния доклад на Световната банка по отношение на Инициативата Един пояс - един път.

Международната търговска палата  "Пътят на коприната", към която БТПП се присъедини преди почти две години, обръща внимание на факта, че проекти на Инициативата са започнали в над 100 страни. Те касаят изграждане на инфраструктура, която ще подобри търговския обмен, икономическото и социално развитие. Ефектите от търговската война за сега са минимални по линия на Един пояс – един път. Списъкът от проекти продължава да расте, като някои от тях скоро ще бъдат завършени.

Инициативата оставя малцина наблюдатели безпристрастни, а мненията, които споделят, са натоварени с геополитически  и идеологически пристрастия. Специалистите от Световната банка са изготвили първата достоверна и балансирана оценка на ефектите, които Един пояс - един път оказва върху живота на хората в различните страни, в които се разработват проекти на Инициативата, се казва в публикация на информационния сайт на Българската търговско-промишлена палата Инфобизнес .

Докладът на Световната банка Opportunities and risks of Belt and Road transport corridors е събрал информация, която ще даде възможност на политици от повече от 70 страни по пътя на Инициативата да направят оценки въз основа на доказателства, как да увеличат максимално ползите и да управляват рисковете от участието в Един пояс - един път.

Някои от изводите от доклада, обобщени от Международната търговска палата на Пътя на коприната, са:

 

  • Транспортните проекти на Инициативата могат да помогнат на 7,6 млн. човека да излязат от крайна бедност, а 32 млн. - от състояние на умерена бедност. /Крайната бедност се свързва с доход под 1,9 щ.д./ден, а умерената бедност с доход в порядъка 1.90 - 3.20 щ.д./ден./
  • Страните по пътя на Инициативата имат лоша инфраструктура и липсва политика за изграждането й. Като резултат, те търгуват с 30% по-малко и потенциалът им за ПЧИ пада със 70%. Транспортните коридори по пътя на инициативата ще допринесат за намаляване времето за пътуване и за насърчаване на търговията и инвестициите. /Идентифицирани са шест сухоземни икономически коридора в рамките на Инициативата Един пояс – един път: Икономически коридор Китай-Монголия-Русия; Нов Евразийски сухопътен мост; Икономически коридор между Китай и Централна Азия и Западна Азия; Икономически коридор на Индокитайския полуостров; Икономически коридор между Китай и Пакистан; и икономически коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мианмар./
  • Очаква се търговията между икономиките по пътя на Инициативата да нарасне между 2,8% и 9,7%. Растеж се очаква и в търговията им с останалите страни по света между 1,7% и 6,2%.
  • Страните с ниски доходи очакват 7,6% нарастване на ПЧИ в резултат от новите транспортни връзки.
  • Тези потенциални печалби вървят със значителни рискове. Около една четвърт от страните по Един пояс – един път имат високи нива на дълг, а за някои от тези икономики  е възможно повишаване на средносрочната задлъжнялост.
  • За постигане на амбициозните цели на Един пояс – един път ще са нужни и също толкова амбициозни реформи в участващите страни, включително Китай. Реалните доходи за страните по пътя на инициативата могат да бъдат два или три пъти по-големи, ако приложат реформи за намаляване забавянето на стоките по границите и премахване на пречките пред търговията.
  • В дългосрочен период повишеното участие на частния сектор може да подпомогне поддържането на Един пояс – един път. До момента инициативата се финансира до голяма степен от китайски държавни банки и предприятия. За да повишат участието на частния сектор, страните от Инициативата трябва да намалят рисковете за потенциалните инвеститори, подобрявайки регулаторната рамка и защитата та инвестициите чрез прилагане на подходящи закони и правила.

 

Докладът на Световната банка идентифицира корупцията като един от най-големите рискове за устойчивостта и надеждността на Един пояс – един път. Сред стандартните мерки, които се препоръчват за борба с корупцията, като се признава, че няма да бъде напълно елиминирана, са: прозрачност в тръжната процедура и процеса на възлагане; надеждни одити на специфични проекти, придържане към реномирани международни стандарти за антикорупционни мерки.

Още новини