Начало Новини Актуално Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2020 г.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2020 г.

Актуално

EKОбщият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а доходите от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата се увеличава от 894 на 976 лв. (с 9.2%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 427 на 481 лв. (с 12.5%).
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 95 на 100 лв. (с 4.5%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лв. (с 12.7%).

08 f1

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура - 0.7%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, разходите за жилище - с 1.8 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за: здравеопазване - с 1.0 процентен пункт; облекло и обувки - с 0.8 процентни пункта; транспорт и съобщения - с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование - с 1.7 процентни пункта.

 08 f2

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%).
 • Разходите за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%).
 • Разходите за здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%).
 • Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).

Потребление на домакинствата

През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва:

 • Увеличава се потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на месо - от 8.9 на 9.2 кг, плодове - от 8.5 на 9.4 кг, зеленчуци - от 18.0 на 18.6 кг, прясно мляко - от 4.2 на 4.4 л, и яйца - от 40 на 42 броя.
 • Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.4 кг, и сирене - от 3.0 на 2.9 килограма.
 • Без промяна остава потреблението на кисело мляко, зрял фасул и захар.

Още новини