Начало Новини Актуално Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат: как да използваме по-добре потенциала им?

Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат: как да използваме по-добре потенциала им?

Актуално

Евродепутатът проф. Владко Панайотов

Евродепутатът проф. Владко Панайотов организира с подкрепата на Коалицията за енергийни спестявания и Европейската федерация по интелигентни услуги работна закуска – дискусия в Европейския парламент на тема Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат: как да използваме по-добре потенциала им.

Гост-лектор на събитието беше г-н Оливие Ортега, адвокат и експерт по право на обществените поръчки, който обсъди с участниците пречки и възможности за развитието на енергийната ефективност и за сключването на договорите за енергоспестяване  с гарантиран резултат в рамките на Директивата за енергийна ефективност. Г-н Ортега сподели своя опит като консултант на Френското правителство, икономическите и техническите пречки при сключване на договори за енергоспестяване и в частния сектор във Франция.

В контекста на тревожното нарастване на енергийната бедност в цяла Европа, проф. Панайотов каза, че договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат могат да станат мощен инструмент за стимулиране на развитието на енергоспестяващи мерки сред различни консуматори. Те ще играят все по-важна роля в бъдеще, за да се гарантират едновременно по-добри резултати и за потребителите и за дружествата, предоставящи услуги за спестяване на енергия.

Общата цел на този тип договори за енергоспестяване е да се намали консумацията на енергия и да се подобри енергийната ефективност на дадена сграда. Мерките, които се взимат по време на обновяване на сградите, са средство за изпълнение на условията в договора, а не цел на договора. Той може да бъде сключен от една страна между собственик или управител на сграда или пък наемател на жилище в сградата и от друга страна енергийната компания или дружество за предоставяне на енергийни услуги. Целта е да се гарантира за договарящата страна намаляване на потреблението на енергия на дадено пространство чрез съответни инвестиции в работа, стоки или услуги за определен период от време според договора, който се сключи. Компанията, която ще изпълнява мерките за енергийна ефективност и спестявания определя целите, които трябва да се постигнат чрез мерките, които се прилагат.

Гаранцията може да бъде чрез компенсация в зависимост от цялостните реализирани спестявания на енергия след измерването за определения според договора период. Ако спестяванията са повече от количеството, определено в договора, т.е в случай на преизпълнение, двете договарящи се страни си разделят ползите. По този начин компаниите за енергийни услуги са мотивирани да постигнат възможно най-много с мерките, които прилагат в рамките на договора. Тези договори създават по-голямо доверие между двете страни като застраховка, и в същото време се изплащат обратно в средносрочен план.

 

проф. Владко Панайотов

Още новини