Начало Новини Актуално Договориха графици на строежа на газовата връзка с Гърция

Договориха графици на строежа на газовата връзка с Гърция

Актуално

Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) България, DEPA S.A., Гърция и Edison International Holding BV, Италия, съгласуваха ключови документи, които са практическа стъпка към осъществяване на проекта за изгражадане на междусистемната газова връзка между България и Гърция (Комотини - Димитровград - Стара Загора). Страните постигнаха съгласие по основни въпроси свързани с конкретните стъпки и графици за реализацията на проекта и съгласуваха Споразумение за развитие.

В рамките на срещата компаниите съгласуваха и проект на Споразумение между акционерите в бъдещата съвместна компания. Учредители с равен дял (50%:50%) в смесеното дружество което ще изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата, ще бъдат БЕХ ЕАД и IGI Poseidon (акционери 50% DEPA (Гърция) и 50% Edison (Италия), предаде econ.bg.
Междусистемната газова връзка между България и Гърция ще даде възможност за доставка на  газ от Южния газов коридор за България и страните от региона. Южният коридор включва междусистемната връзка Турция - Гърция - Италия и дава възможност на Европа за внос на около 8 милиарда кубически метра газ годишно от Каспийския район и Близкия изток.
Проектът за изграждане на междусистемната връзка Гърция - България е реална стъпка за диверсификация на доставките и повишаване на енергийната сигурност на страната и региона в средносрочна перспектива, отваряйки маршрут за доставки от нови източници, заяви Галина Тошева, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг. Тя допълни:
Проектът е приоритетен за нас и от гледна точка на възможностите за развитие на регионалния пазар и поставяне на отношенията в него на конкурентна основа.

Основна информация за междусистемната връзка Гърция - България:
Изграждането на междусистемна връзка Гърция - България е част от пакета приоритетни проекти за БЕХ, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на доставки за България и респективно - повишаване на сигурността на енергийните доставки, информира пресцентърът на БЕХ.
•Транспортният капацитет на газопровода е 3-5 милиарда кубически метра газ годишно;
•Дължината на междусистемната връзка Гърция - България е 160 км връзка  между Комотини (Гърция) и Стара Загора (България);
•Прогнозираните инвестиции са в размер на 150 милиона евро, с осигурено съфинансиране от фондовете на Европейския план за икономическо възстановяване на Европейския съюз за около 45 милиона евро;
•Предвижда се тръбопроводът да влезе в експоатация през 2013 г.

Преките ефекти от изграждането на междусистемната газова връзка са:
•постигане на реална диверсификация на източниците на доставки на природен газ за България
•осигуряване на възможност за доставка на договорените на правителствено ниво количества от азерски газ - до 1 млрд. куб. м. годишно
•разширяване на обхвата и участие на страната във втория по приоритетност европейски газов проект, част от Южния газов коридор - газовия коридор Турция-Гърция-Италия
•постигане на многостранно регионално сътрудничество утвърждаващо значимостта на региона като енергиен център.

Още новини