Начало Новини Актуално Договорени са 57% от средствата по ПРСР

Договорени са 57% от средствата по ПРСР

Актуално
средства договорени по ПРСР

Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие прилагат специален план за ускореното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В основата на плана е вече осъщественото прехвърляне на 600 млн. лева към най-атрактивните мерки по програмата.

Освен това, бяха намалени сроковете за обработка на заявките за плащане – от 5 на 2 месеца, заявленията за кандидатстване се разглеждат не за пет, а за два месеца, за подаване на искане за аванс бенефициентите имат шест месеца, а не три както досега. В най-скоро време ще стартира и Гаранционният фонд. Тези мерки са в резултат и от активния диалог с Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

До началото на септември договорените средства по програмата са 3,7 млрд. лева (57%) , изплатените са 2,1 млрд. лева (33%). Средното ниво на договаряне по оси 1, 3 и 4 е 74%, докато по ос 2 е едва 18%. ПРСР има задължително изискване минимум 25% от средствата да бъдат заделени именно за усвояване по мерките от втора ос, което за България представлява като цяло проблем заради липсата на достатъчно бенефициенти. Към момента всички допустими заявления за подпомагане по оста са подпомогнати.

Този факт, както и късното стартиране на програмата и забавянето в разглеждането на проекти през 2008 г. и 2009 г., обуславя риска от отчисление на средства, тъй като ЕК следи усвояването на ниво програма, а не по оси или конкретни мерки. Действия за повишаване на усвояемостта на средствата по втора ос на ПРСР се предприемат още от 2010 г. – постоянни информационни кампании, навременно изплащане на оторизираните суми, стартиране на мярка Натура, увеличение на нивата на плащане по мерките 211, 212, 214 през кампания 2011 (за първи път от стартиране на мерките нивата на плащане се увеличиха до 50%, като МЗХ работи по тяхното допълнително увеличение за кампания 2013), оптимизиране на администрирането на заявленията за подпомагане и обратна връзка с всеки заинтересован бенефициент.

Всичко това дава увереност, че бюджетът на ПРСР за 2010 г., който е в размер на 432 млн. евро, ще бъде разплатен до края на 2012 г.

Още новини