Начало Новини Актуално Доц. Добринка Лолова - независим експерт по околната среда: 20 години МОСВ харчи милиони за станции без акредитация

Доц. Добринка Лолова - независим експерт по околната среда: 20 години МОСВ харчи милиони за станции без акредитация

Актуално

Проверката, извършена от независимия експерт по околната среда доц. Добринка Лолова на ОPSIS-системите в Ръжена, Остра могила и на полигон "Змейово" в петък, повдигна твърде много въпроси, на които вчера потърсихме отговор.

Основният от тях е имаме ли надеждни станции за контрол на атмосферния въздух? В телефонен разговор доц. Лолова отговори и с "да", и с "не", пише вестник Старозагорски новини. Според нея OPSIS-системите (б.р. - две такива станции са монтирани край полигон "Змейово" - в с.Остра могила и Ръжена) са надеждни, но методът на работата им не се вписва в изискванията за акредитация. На практика това означава, че данните от тях не могат да бъдат доказателство нито пред български, нито пред международен съд в хода на евентуално дело. Проблемът с акредитацията, заяви доц. Лолова, се знае отлично в Министерството на околната среда и водите, но въпреки всичко вече 20 години подобни станции се купуват. В Стара Загора те са четири, а в цялата страна - около 20. "Попитайте Изпълнителната агенция за опазване на околната среда (ИАОС) защо се харчат луди пари за закупуването на тази апаратура и защо в условията за търговете липсва изискване станциите да подлежат на акредитация."
На журналистическото ни питане, дали станциите край полигон "Змейово" са акредитирани от ИАОС, вчера от пресцентъра на агенцията потвърдиха официално пред "Старозагорски новини", че въпросният метод ДОАС за контрол на качеството на атмосферния въздух не е референтен и поради тази причина станциите не са включени в обхвата на акредитация на Регионалната лаборатория - Стара Загора. "В световната стандартизационна литература няма стандарти, отнасящи се до определяне на фосген, циановодород, хлор и хлороводород в атмосферния въздух. Поради тези причини станциите не са включени в обхвата на акредитация на Регионалната лаборатория - Стара Загора. Независимо от това обаче, информацията, която се получава от тях, е достоверна поради факта, че измерванията са нормативно и метрологично осигурени... съгласно методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите." От ИАОС съобщиха още, че "Метрологичното осигуряване на измерванията се извършва при спазване на изискванията за процедурите по калибриране - на всеки шест месеца се извършва калибриране в нулева точка (базова калибровка) и калибриране с калибровъчни газови смеси, за което се издават съответните протоколи."
На въпрос дали се е запознала с тези протоколи, доц. Лолова заяви, че подобни документи липсват в Регионалната лаборатория в Стара Загора. В цял свят обаче, освен електронното отразяване на калиброването, то задължително се разпечатвало и на хартиен носител. Експертът подчерта, че служителите в лабораторията в Стара Загора не са виновни за липсата на въпросните документи, тъй като този начин на работа им е спуснат от МОСВ и ИАОС.
Доц. Лолова сподели, че проверката й в петък е абсолютно доброволна и безплатна и че й предстоят още идвания в града на липите. А в края на разговора подсети да не забравим да питаме министерството и агенцията защо се купува апаратура, която не може да бъде акредитирана. И ние питаме. Стига да има кой да ни отговори.

Б.Р. Изводите са доста неприятни и неприемливи. От една страна, старозагорци вече са наясно, че няма протоколи, доказващи калиброването на трите станции около и в полигон "Змейово", което пък хвърля сериозни съмнения върху данните от апаратурата. От друга страна, при посещението си в Стара Загора през януари министър Нона Караджова категорично заяви, че вярва на техниката, а информацията от нея не давала основание за притеснения. От трета страна пък, каквито и наднормени показания да отчетат станциите в Ръжена, Остра могила и на полигона, те не могат да служат като доказателство в съда и да се търси отговорност от виновните за замърсяването. На практика хем имаме апаратура, която да ни покаже какво има във въздуха, хем не можем да разчитаме напълно на нея.  
От вчерашната ни кореспонденция с ИАОС, чийто пиар безкрайно професионално си осигури исканата от нас информация, излезе нещо изключително важно. То е свързано със замерените стойности на бойното отровно вещество фосген край полигона, за който съобщи "Старозагорски новини" през февруари т.г. И вчерашният отговор от пресцентъра на ИАОС, който гласи дословно (б.р. - повтаряме абзаца по необходимост): "В световната стандартизационна литература няма стандарти, отнасящи се до определяне на фосген, циановодород, хлор и хлороводород в атмосферния въздух." Или с други думи казано - тези замърсители не се следят, тъй като априори е прието, че те не трябва да съществуват. Да, но според директора на РИОСВ - Стара Загора, Пенка Начева, фосгенът, отчитан край полигон "Змейово", бил в рамките на нормалните "фонови стойности".

Още новини