Начало Новини Актуално Добрите български практики в областта на управлението на малки предприятия бяха представени на международна конференция

Добрите български практики в областта на управлението на малки предприятия бяха представени на международна конференция в Стокхолм

Актуално

В рамките на международната конференция „От Европейската харта за малките предприятия до единичния бизнес акт”, организирана от Европейската комисия (ЕК), бе представен българският опит и добрите практики в областта на управлението на малки предприятия. Европейската комисия избра МИЕЛ Травел за български представител на престижния форум, проведен на 5 и 6 октомври 2009 г. в Стокхолм.

Миел

Огнян Благоев, управляващ фирмата, направи 30-минутна презентация, озаглавена „Мост между училището и бизнеса”, в която обобщи основните резултати и бъдещи планове на съвместния проект между Българския център на учебно - тренировъчни фирми към МОМН и МИЕЛ. Акцент в изложението бяха постигнатите резултати в областта на обучението и реализацията на млади хора, ученици от професионалните гимназии. „Време е да запълним липсващото звено между учебните заведения и бизнеса”- категоричен бе Огнян Благоев.
Европейската комисия номинира туроператора „Миел Травел” за фирма на добрите практики от България в панела „Насърчаване на креативността в предприемачеството”. Високото признание се дължи на успешния й опит в насърчаването на младите хора да придобиват практически опит в областта на туризма, както и заради ползотворното й сътрудничество с Българския център за учебно-тренировъчни фирми към министерството на образованието.

Допълнителна информация:

МИЕЛ ООД е създадена през 2003 година и от тогава работи успешно в областта на развитието на елитен туризъм.

  • От януари 2006 година фирмата е международно призната туристическа агенция, пълноправен и активен член и ексклузивен представител на България в Световната Асоциация на Туристическите Агенции – WATA.
  • Висока оценка за дейността й в международен план е избирането на МИЕЛ като домакин на 58-та Генерална Асамблея на Световната Асоциация на Туристическите Агенции, която се проведе в София през м. ноември 2007 година. На нея присъстваха водещи туроператори от 28 държави от цял свят. За първи път в Борда на WATA бе избран български представител в лицето на Огнян Благоев, собственик и управляващ МИЕЛ.
  • От март 2007 година МИЕЛ е регистрирана и лицензирана IATA агенция за продажба на самолетни билети.
  • МИЕЛ е член и на Българската асоциация на Туристическите агенции – БАТА.

Европейска харта за малките предприятия:
Европейската харта за малките предприятия, приета от Съвета на министрите на ЕС през юни 2000 г. в гр. Санта Мария да Фейра (Португалия), признава, че малките предприятия са гръбнакът на икономиката на Европа и ключът към нейната конкурентоспособност. Хартата определя политиката на ЕС към сектора на малките предприятия.

На 23 април 2002 г. в гр. Марибор (Словения) към Европейската харта за малки предприятия се присъединиха и всички страни-кандидатки за членство в ЕС, в това число и България. Със своето присъединяване страните-кандидатки декларираха и своето желание да участват в процеса по отчитане прилагането на Хартата, в който вече участват страните-членки.

Процесът по отчитане включва подготвянето от всяка страна-членка и кандидатка на годишен национален доклад по приложението на Хартата. Първият национален доклад България представи на Европейската комисия през септември 2002 година. Националните доклади на страните-кандидатки са публикувани на интернет страницата на ЕС, въз основа на тях Европейската комисия изготви обобщен доклад за всички страни-кандидатки.

 

МИЕЛ Травел

Още новини