Начало Новини Актуално Добивът на полезни изкопаеми в България се е увеличил

Добивът на полезни изкопаеми в България се е увеличил

Актуално
Ден на миньора

В последната година е постигнато много по отношение на корпоративната социална отговорност в минерално-суровинния отрасъл. Браншът има важен принос за българската икономика, това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на Националното честване на Деня на миньора и отбелязването на 20-годишнината на Българската минно-геоложка камара.

Той връчи отличието в конкурса на Българската минно-геоложка камара за Националната награда за социалноотговорна компания в минерално-суровинната индустрия на Холсим България АД. Компанията спечели конкурса, след като събра най-много гласове от медиите, съобщиха от пресцентъра на Българската минно-геоложка камара (БМГК).

През 2010г. българската минерално-суровинна индустрия е произвела 79 619 хил. т полезни изкопаеми на обща стойност над 2,3млрд. лв., каза председателят на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК) д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Спрямо 2009г. най-голямо увеличение е регистрирал добивът на течни горива – с 60%, и на индустриални минерали – с 41%. Намалял е добивът на скалнооблицовъчни материали с 32% и на инертни материали – с 14%, показват данните, представени от Председателя на БМГК при откриването на събитието. Продуктите на минерално-суровинната индустрия, заедно с основните метали формират малко над 5 млрд. лв., което представлява най-висок принос към общия износ на страната в сравнение с другите индустрии, въпреки че се запазва тенденцията на значително доминиране на вноса спрямо износа на минерални ресурси.

В събитието участваха президентът на Конфедерацията на независимите синдикати на миньорите инж. Пламен Димитров, председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев, конфедералният секретар на Конфедерацията на труда Веселин Митов, заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев, директорът на Дирекция Природни ресурси и концесии в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Диана Янева, представители на институции, минния бизнес и неправителствени организации.

По време на събитието Българската минно-геоложка камара връчи традиционните си награди за дружество с постигнати най-високи годишни  резултати в отделните подотрасли на бранша и награда за най-добър студент на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски. По повод юбилея браншовата организация отличи с колективни и персонални награди държавни институции, неправителствени организации, ръководители на компании в отрасъла и експерти за приноса им към развитието на минерално-суровинната индустрия. Председателят на УС на БМГК получи златното отличие на КРИБ за активната работа на организацията и във връзка с юбилея.

Традиционно Денят на миньора се провежда в деня на Успението на Св. Иван Рилски, считан за закрилник на българските миньори и на българския народ. Съорганизатори на събитието са БМГК, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, Синдикална миньорска федерация Подкрепа.

Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. Тя обединява 115 дружества и организации от осем подбранша: Добив на метални полезни изкопаеми, Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали, Добив на нефт и природен газ, Въгледобив (твърди горива), Добив на инертни и строителни материали, Добив на скалнооблицовъчни материали, Геология, Логистични дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.

Още новини