Начало Новини Актуално До края на месец юли стартират нови 6 мерки по Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство

До края на месец юли стартират нови 6 мерки по Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство

Актуално

Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство през последните месеци показва напредък, заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013 г./.

Вече три нови наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма са обнародвани, като две от тях излязоха днес в Държавен вестник - по мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболов и мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните. До края на месец юни ще бъдат обнародвани още 9 нови наредби, уточни зам.-министър Цветанов, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
На заседанието на Комитета за наблюдение присъства г-н Стефанос Самарас от ГД Морски въпроси и рибарство на Европейската комисия. Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетат за изпълнението на Оперативната програма за 2009 г.  
До декември 2009 г. за прием на проекти са отворени 5 мерки от Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство /ОПРСР/:
Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност;
Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата;
Мярка 4.1 Развитие на рибарските области”;
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура;
Мярка  5.1. Техническа помощ; 
Общият брой подписани договори/одобрени проекти/ за периода е 26. Общо договорираните средства  до края на 2009 г. са 3,34 %, а общо изплатените средства са 0,19 %. Броят на отказанитe проекти по ОПРСР е 27. 
Членовете на комитета приеха годишния доклад за изпълнение на ОПРСР за 2009 г., както и предложението на зам.-министър Димитров, който е и председател на комитета,  в следващия годишен доклад по изпълнението на ОПРСР да се направи по обстоен анализ на отказалите се и върнати проекти на бенефициенти.  
В Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ активно се работи по ускоряване на оперативната програма и наваксване на изгубеното време, подчерта Цветан Димитров. Само за 5 месеца ще стартираме нови 6 мерки по Оперативната програма в сравнение с отворените едва 5 мерки за 2 години по ОПРСР, допълни той.  До края на месец юли се очаква да стартира приемът на проекти по мерките: Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми; Мярка 3.1. Колективни дейности; Мярка  3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки; Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании; Мярка 3.5 Пилотни проекти и Мярка 1.1 Постоянно прекратяване на риболовни дейности.
Министерството води и активен диалог с Асоциацията на търговските банки за  постигане на споразумение за финансиране на всички европейски програми, които МЗХ менажира, уточни още г-н Димитров.
Г-н Самарас,  отбеляза забавянето като цяло на Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство, но почерта, че Европейската комисия забелязва ускорено  развитие през последните месеци. Нужна е още по-активна работа и увеличаване процента на усвояемост на средствата, заяви Самарас. 
Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев увери присъстващите членове на Мониторинговия комитет, че в Агенцията се работи с ускорени темпове. Той подчерта, че средствата от ЕС са важни за рибарите особено в условията на финансова криза. Г-н Недев изтъкна, че забавянето на ОПРСР се дължи и на забавянето на оценката по съответствие от Одитиращия орган.  МЗХ  е изготвило  екшън план за одитиране на програмата, за да може до края на август да се представи пред ЕК оценка на съответствие на системите за управление и контрол.

Още новини