Начало Новини До края на май очакваме първите предложения за действия в рамките на петте мисии в Хоризонт Европа

До края на май очакваме първите предложения за действия в рамките на петте мисии в Хоризонт Европа

EKКомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе работна среща с председателите на бордовете на петте мисии в обхвата на бъдещата европейска програма за наука и иновации Хоризонт Европа. Членовете на бордовете работят в момента по предложения за действията в рамките на мисиите, които ще бъдат подпомагани в рамките на програмата. Една от основните новости на Хоризонт Европа е новият подход за фокусиране на действията върху ограничен брой мисии, които имат високо обществено значение. Такива са например борбата с рака и адаптирането към промените на климата. Чрез този подход ще засилим връзката между научните изследвания и иновациите в ЕС и потребностите на обществото. Мисиите ще дадат възможност на гражданите да се включат във вземането на решения и да усетят, че са допринесли за промяна, защото са предприели действия на европейско ниво, коментира Мария Габриел.

Тя наблегна, че настоящата криза показва фундаменталната роля на науката и иновациите за справяне със социалните и икономически предизвикателства. Вече са взети редица конкретни мерки в тази насока, вкл. мобилизирането на 1 милиард евро от програмите в ресора на българския еврокомисар като част от европейския принос към Глобалната инициатива за борба с вируса.

Комисар Мария Габриел информира, че са били обсъдени основните приоритети на отделните мисии, техните цели, финансиране, включването на гражданите в тяхната дейност, както и приноса им към стратегиите за възстановяване от кризата.

Еврокомисарят сподели, че до края на месец май очаква да получи предложенията на бордовете на мисиите за дейностите, които ще бъдат подпомагани. На база на тези предложения, през лятото се планират консултации с гражданите, научните и изследователски организации и Европейския парламент. На днешната среща постигнахме сериозен напредък в идентифицирането на посоки за действия и конкретни решения, които ще подкрепим в бъдещата европейска програма за наука и иновации. Мисиите ще ни позволят да мобилизираме допълнителни ресурси, да включим гражданското общество и да предложим ефективни мерки в полза на европейските граждани, заяви в заключение Мария Габриел.

Още новини