Начало Новини Актуално До четири месеца от напускане на училище младежите трябва да започнат работа

До четири месеца от напускане на училище младежите трябва да започнат работа

Актуално

Тотю Младенов и Сергей ИгнатовМинистърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов подписаха споразумение за обмен на информация като мярка срещу младежката безработица. Споразумението е в изпълнение на националната инициатива Работа за младите хора в България 2012 – 2013 г., приета от Министерския съвет на 28 март 2012 г.

Споразумението цели насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците. Съгласно документа е необходимо в срок от четири месеца от напускането на училище младите хора да са постъпили на работа, да учат или да се квалифицират, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) ще предоставя на министерството на труда и социалната политика (МТСП) данни за рано отпадналите от училище и завършилите средно и висше образование, които не се обучават в следваща образователна степен. Въз основа на данните от МОМН, Бюрата по труда, общините, неправителствените организации, младежките организации ще могат да установят контакт с тези лица и да ги информират за възможностите за ползване на услуги за насочване на работа, включване в обучение, заетост, професионално ориентиране, мотивиране и др. дейности.

Споразумението предвижда МТСП да предоставя на МОМН данни от Агенцията по заетостта, частни трудови посредници и предприятия за временна работа за свободните работни места и възможностите за включване на младежи в обучение и заетост по програми, мерки и проекти, финансирани със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Ще се изпращат и данни за регистрирани безработни лица по административно териториални единици, придобита образователна степен, област на образование, продължителност и поредност на регистрацията. Данните ще се предоставят два пъти в годината през април и ноември или по искане на страните.

През първото петмесечие на 2012 г. над 12 хиляди младежи са постъпили на работа на първичния пазар, обяви министър Младенов. Над 7 600 от тях са устроени чрез посредничеството на бюрата, а близо 4 400 сами са започнали работа, след като са ползвали услугите за заетост на бюрата по труда – обучение, консултации, професионално ориентиране и др.

През юни безработицата е 10,8 процента и намалява с 0,2 процентни пункта спрямо май, отчете министър Младенов. Безработните лица са 354 825 или с 5 289 по-малко спрямо предходния месец.

Още новини