Начало Новини Актуално До 31 декември кметовете трябва да информират за регистрираните етажни собственици

До 31 декември кметовете трябва да информират за регистрираните етажни собственици

Актуално
Стара Загора

На 31 декември 2010 г. изтича срокът, в който кметовете на общини са задължени да изпраят обобщени справки за регистрираните етажни собствености на територията на техните общини. Това тяхно задължение произтича от чл. 47, ал. 2 от Закона за управление на етежната собственост, припомят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Справките следва да съдържат информация както за броя на регистрираните етажни собствености, така и за процентното им съотношение към общия брой сгради в режим на етажна собственост на територията на съответната община.
Министерството разчита на съдействието на общините с оглед на факта, че тази информация е необходима за изготвянето на детайлен анализ по отношение  прилагането на закона, въз основа на който да бъде актуализирана нормативната база, както и успешното формулиране и изпълнение на държавната жилищна политика.
Също на 31 декември 2010 г. изтича и срокът за служебно свикване на общи събрания в тези етажни собствености, в които това законово задължение не е изпълнено от собствениците. Съгласно § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост кметовете на общини са длъжни да изпратят справка до МРРБ в едномесечен срок, т.е. до 31 януари 2011 г.

Още новини