Начало Новини Актуално До 30 юни е удължен срокът за плащане на местни данъци и такси с отстъпка в Община Стара Загора

До 30 юни е удължен срокът за плащане на местни данъци и такси с отстъпка в Община Стара Загора

Актуално

Стара ЗагораДо края на месец юни е удължен срокът, в който всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство в Община Стара Загора, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога. Приходите от местни данъци в общинския бюджет през месец май са малко над 1,6 млн. лв.,съобщи началникът на отдел Местни данъци и такси Иван Иванов. От началото на 2020 година до края на месец май са събрани 42,8 процента от дължимите имуществени данъци или 9 036 991 лева. В това число- данък върху недвижимо имущество е 3 111 994 лева, данък върху превозните средства 3 998 180 лева, данък върху придобиване на имущество 1 877 758 лева и 49 059 лева - туристически данък. В сравнение със същия период на миналата година спада е с близо 16 %, тъй като събраните тогава налози са в размер на 58,6 % или 11 398 286 лева, разпределени по пера - данък върху недвижимо имущество е 4 420 509 лева, данък върху превозните средства 4 762 857 лева, данък върху придобиване на имущество 2 124 028 лева и 90 892 лева - туристически данък.

Иванов допълни, че до момента по-малко са и постъпленията от заплащане на такса битови отпадъци. През тази година са заплатени 49 % от дължимите суми, докато за същия период на 2019 са били погасени 64,9 % от налозите. Постъпленията в местната хазна от патентен данък са 115 352 лева или 27,5 %.

Съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата Местни данъци и такси, все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за МДТ https://mdt.starazagora.bg:4443/. Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

 

Още новини