Начало Новини Актуално До 30 април МСП могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти в сферата на когнитивната роботика

До 30 април МСП могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти в сферата на когнитивната роботика

Актуално

На 15 април се проведе вторият информационен уебинар относно отворената покана за набиране на проектни предложения в сферата на когнитивната роботика по проект VOJEXT. В уебинара взеха участие над 30 представители на иновативни фирми и научно-изследователски организации от Европа. България беше представена от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, фирми, предлагащи решения в сферата на роботиката и изкуствения интелект, като Zekeng, Cosmos Thrace и Siviko.

Уебинара имаше за цел да запознае потенциални кандидати с основна информация за проекта и отворената покана. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии, информират от Българската търговско-промишлена палата.

В рамките на поканата ще бъдат финансирани 5 проекта, които предлагат решения на едно от 5 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Проектите трябва да са насочени към решаване на предизвикателства в областите виртуална реалност, строителство, навигация и други.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат експертна подкрепа от международни ментори за реализиране на своите идеи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април (18:00 ч., българско време). Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., и ще продължи между 9 и 12 месеца.

Повече информация относно поканата, процедурата за кандидатстване, технологичните предизвикателства и необходимите документи могат да бъдат намерени на този адрес.

Повече за проекта може да се прочете на официалния уебсайт https://vojext.eu/, на уебсайта на БТПП, както и в социалните мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube). В изброените информационни източници ще бъдат анонсирани и предстоящите покани по проекта, свързани с каскадно финансиране (разпределяне на средствата от Хоризонт 2020 на трети страни под формата на вторично отпусната безвъзмездна финансова помощ).

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма Хоризонт 2020. Основната цел на проекта е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

За допълнителни въпроси: БТПП, Дирекция Европейска интеграция и европейски проекти, тел.: 02 8117 556/553, ел. поща: projects2@bcci.bg , projects3@bcci.bg

Още новини