Начало Новини Актуално До 15 май може да кандидатства по мярка Агроекологични плащания

До 15 май може да кандидатства по мярка Агроекологични плащания

Актуално
Агроекологични плащания

От 1 март до 15 май 2011 г. могат да се подават заявления по мярка 213 Плащания по Натура 2000 за земеделски земи и по мярка 214 Агроекологични плащания от Програмата на развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Това съобщи Евгени Гергов, старши експерт в дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието и горите, съобщиха от пресцентъра.

Заявлението по мярка 213 Плащания по Натура 2000 за земеделски земи е част от Общото заявление за директни плащания на площ. От 30 до 150 евро на хектар могат да получат земеделските стопани, които ще кандидатстват по мярката. Животновъдите могат да се възползват от тези плащания, в случаи, че земите им попадат в екологичната мрежата Натура 2000. По тази начин те могат да получат допълнително средства към директните плащания. Информация  дали тези площи попадат в ограничителните зони, стопаните могат да се информират в областните или общинските служби по Земеделие.

Чрез плащанията по агроекологичната мярка 214, от два до три пъти земеделските производители могат да увеличат плащанията си за площ, обясниха експертите от Министерството на земеделието и храните. По двете мерки не може да се кандидатства едновременно.

Още новини