Начало Новини Актуално До 14 дни ще може да се отказва взет кредит

До 14 дни ще може да се отказва взет кредит

Актуално

Клиентът ще може да се откаже от потребителски кредит до 14 дни от сключването на договора. Това е регламентирано в новия Закон за потребителския кредит, който бе одобрен от парламента на второ четене днес. Законът хармонизира българското законодателство с изискванията на директива 2008/48/ЕО, гласувана от Европейския парламент и Съвета на ЕС, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Ако клиентът анулира договора в рамките на 14 дни, той не дължи обезщетение, неустойка, нито каквито и да било обяснения за това. Той трябва да върне главницата и да плати лихва от датата на усвояване до датата на връщане, но не по-късно от 30 календарни дни. Договорът се прекратява, когато потребителят възстанови усвоената сума. Новото право дава по-голяма възможност на потребителя да обмисли решението си и защитава по-добре правата му.
Законът предвижда още горната граница на  заемите за граждани да се вдигне над три пъти. Тя вече няма де е 40 хил., а 147 хил. лв. Потребителите ще могат да погасяват частично или напълно задълженията си по всяко време и кредиторът не може да откаже предсрочното погасяване, гласят други текстове в закона.
Според новите правила в България ще бъде въведен „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на  информация за потребителския кредит”. Всички кредитори ще са длъжни да дават на гражданина формуляра преди сключване на договора за кредит. Така потребителите ще могат по-точно и лесно да преценяват предлаганите финансови условия. Документът ще е част от преддоговорната информация, в която ще влиза и екземпляр от проектодоговора.
Законът съдържа нови изисквания към рекламата на потребителския кредит. Всички нейни писмени форми трябва да предлагат информация с еднакъв размер на шрифта, така че отделните й части да се открояват еднакво.
Със закона се разширяват задължителните компоненти на договора. Кредиторът е длъжен да оценява кредитоспособността на потребителя и ще прави справка в Централния кредитен регистър на БНБ или друга база данни. Въвежда се и задължението банката да уведоми незабавно потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент, и то преди да е влязла в сила.
Нормативният документ осигурява максимална защита на потребителите и еднакви условия за получаване на кредит. Важна част от него е, че разпоредбите за предоставяне на преддоговорна информация, за оценка на кредитоспособността на потребителя и за реклама ще се прилагат и за ипотечните кредити.
Законът за потребителския кредит ще насърчи по-отговорни отношения между финансовите институции и гражданите, кандидатстващи за заем. Той ще ограничи измамите и злоупотребите в тази сфера и ще създаде механизъм за защита на икономическите интереси на потребителите. Законът ще бъде и превантивен механизъм срещу свръхзадлъжнялост на физическите лица.

 

Още новини