Начало Новини Актуално ДНСК възложи независима експертиза за материалите, влагани в строежа на АМ Тракия

ДНСК възложи независима експертиза за материалите, влагани в строежа на АМ Тракия

Актуално
Лаборатория проверява Лот 2 на АМ Тракия

Проектът за магистрала Тракия се изгражда съгласно правилата, договорите и законите на тази държава, ако има друго мнение, то е предмет на доказване. Това каза днес на пресконференция в МРРБ заместник-министърът на транспорта, информационните технологиите и съобщенията Ивайло Московски по повод „одитния доклад” за строителството на автомагистралата.

Според него докладът е представен тенденциозно и не отразява обективно нещата, а там където има сериозни обвинения, няма приложени съответните доказателства, като експертизи и лабораторни анализи. Ивайло московски съобщи, че е изпратено писмо до компанията, подготвила доклада, с искане в 3-дневен срок да докаже твърденията си, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

ДНСК е възложила на лаборатория да проведе изпитването на материалите, които вече са вложени в строежа на ЛОТ 2, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов. Според него твърденията на опозицията за това, че „днес градим магистралите си върху пепел”, звучи нереалистично. Той посочи, че в писмени становища на УАСГ до МРРБ и АПИ се казва че: „Доставените материали са с естествен генезис, но с антропогенни включвания – материали като парчета от тухли.”  „Пробите може да са взети от силно замърсени участъци.” „Няма основание да се твърди, че материалите ще предизвикат деформация, ако бъдат вградени”. „ Заключението на изготвеното Експертно становище категорично не обосновава извода, че „магистралата се строи върху пепел”. Подобно интерпретиране на изготвената оценка за нецелесъобразност и насочването и към конкретен обект е направено от Възложителя и това категорично не се базира на данни на Експертното становище. Такова тълкуване на практика злепоставя УАСГ и го замесва в един не толкова технически, колкото политически спор.

Изготвеното експертно становище никога и по никакъв начин не се е отнасяло към материала използван при строителството на Лот 2 на АМ „Тракия” и всяко подобно твърдение се основава на изкуствено наложена в публичното пространство хипотеза. Подобен тип задача никога не е поставяне пред експертите и те никога не са се произнасяли по този въпрос.” ( Прилагаме пълен текст на писмото от УАСГ).

Според зам.-министър Прегьов политиците нямат място в експертните оценки. Ако се установят отклонения от техническата спецификация, тогава съответните лица, които носят отговорност за влагането на качествени материали в строежите, ще бъдат наказани.
За да се гарантира пълна прозрачност и обективност, зам.-министърът предложи, когато се взимат пробите на място и когато те се изпитват в лабораторни условия да присъстват представители на строителя, възложителя, строителния контрол, на опозицията, на медиите, за да се види, че компромиси с качеството няма да бъдат допускани. В случай, че има пропуски в качеството на материалите, съгласно Закона за устройство на територията, всеки ще си понесе отговорността. В случай, че качеството отговаря на изискванията, то тогава ще се иска извинение от тези, които твърдят обратното.

Началникът на дирекцията за национален строителен контрол инж. Милка Гечева, увери, че ежемесечно се извършват проверки на строежа от районната инспекция в Стара Загора. Проверява се досието на строежа, актовете, протоколите и материалите, дали са в съответствие с изискванията. Тя информира още, че до момента има общо 11 наказателни постановления за нарушения по строежа на ЛОТ 2 от магистралата. Наложените глоби са на стойност 93 хил. лева. По ЛОТ 3 също се подготвят актове, като и там ще бъде наказвана фирмата изпълнител на проекта.

Лазар Лазаров, членът на Управителният съвет на АПИ увери, че ако се установи некачествен материал, с който е правена магистралата, то той веднага ще бъде сменен.
 

Още новини