Начало Новини Актуално ДНСК е проверила 960 фирми за строителен надзор

ДНСК е проверила 960 фирми за строителен надзор

Актуално
Стара Загора

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е извършила през 2010 г. общо 960 проверки относно изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително, на територията на цялата страна. Проверени са 284 консултантски фирми.

За установените нарушения през годината са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания и са издадени 24 наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци – консултанти, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За последното тримесечие на 2010 г. ДНСК е извършила 238 проверки относно изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително, на територията на цялата страна.
Проверени са 56 жилищни сгради, 45 обществени сгради, 31 производствени сгради, 90 строежи от техническата инфраструктура, 11 телекомуникационни и 5 хидротехнически съоръжения, за които са съставени констативни протоколи.
Проверена е дейността на 133 юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройството на територията – оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
За установените нарушения са издадени 7 наказателни постановления на юридически лица– консултанти.
Проверките на ДНСК са в изпълнение на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за засилен контрол върху лицата, извършващи строителен надзор.

Още новини