Начало Новини Актуално Дни на отворените врати на икономиката на Старозагорска област

Дни на отворените врати на икономиката на Старозагорска област

Актуално
1otvoreni vrati 2019 images 2019За трети път Старозагорска Област участва организирано и активно в Европейската седмица на професионалните умения с Дни на отворените врати. В периода 28-31 октомври 24 фирми, в които работят над 5500 работници ще отворят врати за ученици родители, за да могат те да се запознаят с възможности за бъдеща трудова реализация. Координатор е Регионалното управление на образованието в партньорство с Областен управител, общинските администрации, Търговско-промишлена палата - Стара Загора и другите работодателски организации.
Фирмите, включили се тази година в Дните на отворените врати са повече от миналата година, което показва засиленият им интерес и нарастващ ангажимент за съдействие за решаване на най-големия проблем на бизнеса - проблема с човешките ресурси. Много от фирмите участващи в проявата работят в партньорство с професионални гимназии по дуално обучение, което до сега беше подкрепяно от швейцарския проект ДОМИНО. Ако се реализират обещанията на Българското правителство професионалното образование и дуалното обучение да станат основен национален приоритет,подкрепен с финансово обезпечени мерки, това ще катализира процеса на повишаване на престижа и авторитета на професионалното образование в България.
Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО) в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които ще се проведат в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище. Заинтересованите страни, които ще вземат участие в тази Седмица, ще имат възможност да споделят примери за високи постижения в областта на ПОО, както и иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивите партньорства между бизнеса и образованието. Събитието е отворено за всички организации в рамките на всяка една от 28-те държави — членки на ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) или държавите кандидатки. България за участва в Седмицата, като координатор е Министерството на образованието и науката.

 

В Старозагорска област Дни на отворените врати на фирмите се организират още веднъж в годината през месец април, по време на Областната панорама на професионалното образование.
 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Още новини