Начало Новини Актуално Дискусия за младежката заетост

Дискусия за младежката заетост

Актуално

Дискусия за младежката заетост, КаузаритеПричините, довели до нарастване на младежката безработица през последните години и възможността да се генерират идеи, които да стимулират младежката заетост в страната бяха обсъдени на среща в Община Стара Загора. На нея присъстваха представители на местната власт и на институции от града, предприемачи и млади хора от Стара Загора.

Дискусията е част от дейностите, изпълнявани по проект Млад и зает на неформална група Каузарите. Той е финансиран от програма Младежта в действие чрез национален център Европейски младежки програми и инициативи.

Дискусия за младежката заетост, Стара ЗагораНа срещата присъстваха над 25 души, сред бяха и Жулиета Върлякова, директор на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Диян Димитров, председател на постоянна комисия Финанси и бюджет към Общинския съвет на Стара Загора, представители на Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат по образованието, собственици фирми, директори на училища, ученици, студенти, безработни и работещи млади хора, както и членове на неформална група Каузарите.

При дискусията бяха коментирани изводите и решенията от предходната среща, проведена при подобен формат през октомври 2013 г. Те са обобщени от фокус групата на Каузарите, която се занимава с анализ на причините за младежката безработица. Откроиха се проблеми, свързани с различните очаквания от страна на бизнеса и на младежите, свързани със заплащането на труда. Част от предприемачите споделиха, че младите хора имат твърде високо изискване за заплата и то не отговаря на уменията им, а също и на приходите, които те носят на техния работодател. От друга страна младежите заявиха, че предлаганото възнаграждение от повечето фирми не е мотивиращо, защото не покрива месечните им разходи.

Друг проблем е фокусирането на висшите и средните училища върху теорията и недостатъчното внимание към практическите умения, които трябва да получат младите хора. Те излизат с твърде слаби практически умения, което води до удължен период на обучаване за тяхното пълноценно интегриране в работния процес и към изискванията на работодателите им.

Каузарите изразиха виждането си за стимулиране на младежкото предприемачество и за подобряване на възможностите младите хора да стартират собствен бизнес. Дискусия за младежката заетост, Стара ЗагораТова е форма да се увеличи младежката заетост. Основен проблем според тях е липсата на работни места, която може да се реши чрез създаването на нови фирми, които да предложат работа на младежите. В тази насока могат да се провеждат обучения, които да развият предприемачески умения и компетенции сред младежи, както и да се осигури подходящо финансиране и преференции за млади предприемачи.

Още новини